Elevii claselor liceale, informați despre delincvența juvenilă

Elevii claselor liceale, informați despre delincvența juvenilăLa data de 6 decembrie curent, la Liceul Teoretic „Ginta Latină” din Chișinău s-a desfășurat o oră de educație civică cu tema "Delincvența juvenilă - ce este legal şi ce nu".

Expertul Institutului de Reforme Penale, Arina Țurcan a relatat elevilor cazuri de delincvență în rândul copiilor prin exemplificarea acestora, și anume cazuri de furt, jaf, huliganism, consum de substanțe interzise, violență sau alte tipuri de acțiuni contrare legii.

Elevii clasei a XII-a au exprimat un interes deosebit față de fenomenul delincvenței juvenile, venind cu recomandări întru micșorarea ratei acestuia. Astfel, au propus ideea de a fi realizate spoturi video ce promovează sau îndeamnă copii la un comportament adecvat, sau dezvoltarea unor centre de instruire și de recreere continuă, sau organizarea activităților extrașcolare, implicând copii mai mult în activități de creativitate, precum și dezvoltarea plenară a acestora.

La finele lecției, profesorul a solicitat, ca astfel de ore să se desfășoare mult mai des, în așa fel, ca acest subiect să fie răspândit cât mai larg și cunoscut de către toți elevii din întreaga țară.

Elevii claselor liceale, informați despre delincvența juvenilă
Elevii claselor liceale, informați despre delincvența juvenilă
Elevii claselor liceale, informați despre delincvența juvenilă