Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor OmuluiInstitutul de Reforme Penale, de mai bine de un deceniu a subliniat în activitatea sa interdependența dintre cei mai importanți piloni în crearea unei societăți democratice și de coeziune înrădăcinată în justiția penală, consolidarea bunelor practici în domeniul Justiţiei Juvenile bazate pe interesul superior al copilului, precum și promovarea şi sensibilizarea opinie publice privind respectarea drepturilor omului.

An de an, la 10 decembrie, Declarația Universală a Drepturilor Omului, ne amintește că recunoașterea “drepturilor egale şi inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”. De aici reiese că instituțiile internaționale, instituțiile de drept, societatea civilă, pas cu pas, reușesc cu succes să construiască un viitor bazat pe valorile noastre comune ale egalității și demnității umane.

Respectarea drepturilor omului este în interesul tuturor. Fiecare dintre noi poate, și trebuie să acționeze în viața de zi cu zi pentru a apăra drepturile oamenilor din jurul nostru. Aceasta este forța motrice care ne unește, ne umanizează și ne dezvoltă.

Cu această ocazie, Institutul de Reforme Penale vine cu un mesaj de felicitare și de solidaritate umană alături de toți apărătorii drepturilor omului, dorind succese toturor celor care au pe talerul zilei ca domeniu „Justiția” și totodată, aducând sincere mulțumiri tuturor partenerilor naționali și internaționali pentru efortul și buna colaborare întru fortificarea de zi cu zi a sistemului apărării Drepturilor Omului, precum a declarat și Înaltul Comisar al Națiunilor Unite "În fiecare zi este o zi a Drepturilor Omului: o zi la care noi lucrăm pentru a ne asigura ca toți oamenii să obțină egalitate, demnitate și libertate."