Reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de parajurişti – proiect demarat de IRP în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova

Reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de parajurişti – proiect demarat de IRP în parteneriat cu Fundația Soros-MoldovaÎn luna decembrie 2016 IRP a demarat un nou proiect în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova, care vine să ofere un suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-jurişti.

Astfel, ne propunem să eficientizăm activitatea parajuriştilor prin revizuirea principalelor instrumente de lucru, şi anume: Îndrumarul juridic elementar pentru cetățeni, Ghidul metodologic pentru parajurişti şi Ghidul drepturilor omului pentru parajurişti, precum şi digitalizarea acestora, făcându-le accesibile în versiune desktop (PDF), precum și versiunea mobilă, compatibilă cu 3 platforme: iOS, Android și Kindle.

Aceste manuale, care sunt utilizate de parajurişti ca principale instrumente de lucru, au fost elaborate în anii 2011 și 2014. În contextul evoluției continue a domeniului drepturilor omului și alte domenii de drept, este stringentă actualizarea conținutului acestor materiale, astfel ca să răspundă necesităților curente ale parajuriștilor. Mai mult ca atât, modalitățile de lucru ale parajuriștilor aplicate pe parcursul a 5 ani urmează a fi revizuite și după caz completate/modificate, astfel ca să fie cât mai aproape de necesitățile comunității.

O problemă identificată, care a stat la baza acestor idei, este accesul parajuriștilor la materialele menționate. Or, publicarea materialului pe suport de hârtie scade pe fonul puterii din ce în ce mai mare a răspândirii computerului ca mod de lucru, precum şi avansul rapid al telefoniei mobile. Tehnologiile informaţiei şi comunicării au schimbat fundamental natura relaţiilor globale, sursele de avantaj în competiţie şi oportunităţile pentru dezvoltare economică şi socială. Totuși, spre deosebire de ţările avansate, Republica Moldova încă se confruntă cu unele dificutlăți în aceste domeniu din cauza bugetului public deficitar.

Ținem să menționăm că conform sondajului național desfășurat în anul 2015 de către CBS-AXA, 68% dintre gospodării sunt dotate cu cel puțin un calculator și tot aceeași cifră este înregistrată pentru gospodăriile cu acces la internet. Totodată, în funcție de mediile de reședință, cel rural are înregistrată cifra de 59%.

În concluzie, noile tehnologii informaționale sunt un instrument esențial, care poate fi folosit pentru rezolvarea mai multor probleme comunitare. Mai mult decât atât, în contextul strategiilor la nivel mondial de protecție a mediului, printre măsurile adoptate este și tendința de excludere la maxim a utilizării hârtii prin utilizarea alternativelor, precum tehnologiile informaționale.

Reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de parajurişti – proiect demarat de IRP în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova

Fisa de proiect Soros [585,36 Kb] (descarcari: 1)