Newsletter: “Cu un pas în față - lăsând în urmă fenomenul delincvenței juvenile”

Newsletter: “Cu un pas în față  - lăsând în urmă fenomenul delincvenței juvenile”O societate fără delincvență în rândul copiilor este una din țintele parteneriatului dintre IRP şi UNICEF, care a continuat şi pe parcursul anului 2016. Calea proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea” a marcat numeroase activități ce au influențat parcursul fenomenului delincvenței juvenile, prin acțiuni de prevenire și combatere, precum şi continuarea procesului de promovare a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor.

Semnarea acordului tripartit IRP-UNICEF-MJ și a Acordului bilateral IRP-IGP au determinat consolidarea parteneriatelor pentru promovarea şi consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare, precum şi fortificarea capacităților profesionale a specialiștilor care lucrează cu și pentru copii.

Mobilizarea grupurilor de lucru și organizarea dezbaterilor asupra Mecanismului, desfășurarea lecțiilor în școlile din mun. Chișinău, traininguri pentru specialiști au fost câteva dintre activități ce au adus o plus valoare la îndeplinirea obiectivului major al Proiectului, și anume acela de a reduce nr. cazurilor de delincvență dar și modelarea programului de prevenire a delincvenței pentru copiii în situație de risc.

Newsletter_IRP_UNICEF_2016 [838,02 Kb] (descarcari: 9)