Desfășurarea atelierului consultativ - un pas în procesul de eficientizare a activității de actualizare a instrumentelor de lucru a parajuriştilor

Desfășurarea atelierului consultativ - un pas în procesul de eficientizare a activității de actualizare a instrumentelor de lucru a parajuriştilorInstitutului de Reforme Penale (IRP), cu suportul Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova, şi-au propus a actualiza conținutul manualelor utilizate de parajurişti în activitatea lor de zi cu zi (Îndrumarul juridic elementar pentru cetățeni, Ghidul metodologic pentru parajurişti, Ghidul drepturilor omului pentru parajurişti), precum şi digitalizarea acestora.

Astfel, astăzi, 24 ianuarie, an curent, IRP a desfășurat un atelier de lucru cu scopul de consultare a opiniilor parajuriştilor comunitari cu privire la necesitățile de actualizare a instrumentelor de lucru, reieșind din importante modificări legislative survenite, precum şi noi probleme şi practici pozitive identificate de parajurişti pe parcursul ultimelor 5 ani.

La atelier au participat parajuriștii comunitari, precum şi autorii-experți ai manualelor de specialitate, care au intervenit cu recomandări și propuneri, ulterior acestea fiind colectate ca informație necesară şi utilă procesului de actualizare a materialelor.

Scopul primordial a activităților prevăzute în proiect este eficientizarea activității parajuriştilor prin actualizarea principalelor instrumente de lucru ale acestora, aducându-le în concordanță cu evoluția diferitor domenii de drept și a drepturilor omului, precum și necesitățile curente ale organizării activității parajuriștilor.

Această activitate a fost realizată de către Institutul de Reforme Penale în cadrul proiectului "Suport pentru reconceptualizarea resurselor informationale utilizate de catre para-juristi", cu sprijinul Programului de Justitie si Drepturile Omului al Fundatiei Soros-Moldova in cadrul Parteneriatului regional pentru abilitarea juridica a categoriilor sociale defavorizate din Moldova finantat de catre Fundatiile pentru o Societate Deschisa.

Desfășurarea atelierului consultativ - un pas în procesul de eficientizare a activității de actualizare a instrumentelor de lucru a parajuriştilorDesfășurarea atelierului consultativ - un pas în procesul de eficientizare a activității de actualizare a instrumentelor de lucru a parajuriştilorDesfășurarea atelierului consultativ - un pas în procesul de eficientizare a activității de actualizare a instrumentelor de lucru a parajuriştilor