Lansarea mecanismului de finanțare a proiectelor venite din partea instituțiilor de stat privind promovarea și protecția Drepturilor Omului

Lansarea  mecanismului de finanțare a proiectelor venite din partea instituțiilor de stat privind promovarea și protecția Drepturilor OmuluiInstituțiile de stat vor avea oportunitatea de a înainta inițiative de proiecte aducând un plus valoare în procesul de promovare și protejare a Drepturilor Omului.

Astfel, la data de 30 ianuarie 2017, a fost inițiată prima activitate din cadrul etapei de finanțare a inițiativelor, întrunind instituțiile vizate, precum sunt Oficiul Avocatului Poporului, Centrul Național Anticorupție, Curtea Constituțională, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, dar și alte instituții de profil, ce vor consolida capacitățile tehnice și vor pune în aplicare la nivel național a instrumentelor europene și internaționale în Republica Moldova, în conformitate cu legislația națională, prioritățile, strategiile și planurile naționale și internaționale, prin intermediul unor inițiative/proiecte mici susținute financiar în cadrul proiectului Consolidarea capacităților tehnice ale Instituțiilor Naționale privind promovarea și protecția Drepturilor Omului.

Directorul Institutului de Reforme Penale, Victor Zaharia a moderat evenimentul aducând în revistă îndrumări cu privire la oportunitățile care le oferă inițiativele lor de proiect, precum și condițiile și termenii de finanțare. A adus la cunoștința beneficiarilor și procedurile de aplicare și evaluare, selectare a propunerilor, și nu în ultimul rând procedurile de implementare și raportare.

La rândul său, Alexandru Cocîrță, manager de proiect, PNUD Moldova, a menționat faptul că proiectul încurajează în primul rând spiritual participativ al angajaților instituțiilor de stat, iar în al doilea rând promovarea efectivă a drepturilor omului și apărarea lor.

În cadrul proiectului vor fi finanţate până la 20 de inițiative de proiecte parvenite de la instituțiile naționale cu atribuții în promovarea și protecția Drepturilor Omului, precum şi grupuri sau persoane individuale din cadrul acestor instituţii.

Instituții eligibile de a înainta inițiative/propuneri de proiecte - Oficiul Avocatului Poporului, Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Ombudsmanul în psihiatrie, Centrul Național Anticorupție, Curtea Constituțională, Comisia parlamentară pentru drepturile omului, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Institutul Național al Justiției.

În luna februarie 2017 se preconizează sa fie dat startul primei runde de finanțare în cadrul mecanismului de finanțare.

Masa Rotundă este realizată de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale Instituțiilor Naționale privind promovarea și protecția Drepturilor Omului “, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei.

Lansarea  mecanismului de finanțare a proiectelor venite din partea instituțiilor de stat privind promovarea și protecția Drepturilor Omului
Lansarea  mecanismului de finanțare a proiectelor venite din partea instituțiilor de stat privind promovarea și protecția Drepturilor Omului
Lansarea  mecanismului de finanțare a proiectelor venite din partea instituțiilor de stat privind promovarea și protecția Drepturilor Omului