Indicatorii de management pentru cazuri individuale ale copiilor sub vârsta răspunderii penale și în conflict cu legea, supus consultațiilor la Strășeni

Indicatorii de management pentru cazuri individuale ale copiilor  sub vârsta răspunderii penale  și în conflict cu legea, supus consultațiilor la StrășeniÎncălcarea drepturilor copilului aflați în conflict cu legea reprezintă o problemă actuală, abordată în cadrul instituțiilor abilitate să ofere asistență și protecție tuturor copiilor, indiferent de statutul lor social, economic sau juridic.

Pentru facilitarea procesului de asistență în acest domeniu, Institutul de Reforme Penale a inițiat elaborarea unui ghid, având scopul de a oferi îndrumări cu privire la metodologia de aplicare a Managementului de caz, bazată pe asigurarea securității copilului sub vârsta răspunderii penale și cel aflat în conflict cu legea.

Înainte ca ghidul să fie elaborat și atribuit în deplină funcționalitate, acesta va fi supus consultațiilor cu specialiștii din domeniu.

Astfel, astăzi, 9 februarie 2017, la Strășeni, a avut loc o ședință de exersare a instrumentelor vizate, în așa fel ca acestea să fie bine justificate, calitative și practice.

Scopul întrunirilor este de a analiza instrumentele propuse pentru un management eficient al cazurilor individuale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale și copiilor în conflict cu legea, din perspectiva accesibilității, utilității și aplicabilității.

Coordonatorul IRP, psiholog clinician și psihoterapeut de orientare integrative, Daniela Hariton și expertul IRP, psiholog, Dumitrița Dreglea au prezentat asistenților sociali din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din Consiliul raional Strășeni, instrumentele de bază: intervievarea și anchetarea socială, dar și alte tehnici ce ar previligia ambele părți în desfățurarea procesului de prestare a serviciilor de asistență și protecție a copiilor în conflict cu legea.

Materialul prezentat a fost salutat, fiind considerat util, eficient și bine structurat, permițând întocmirea unui tablou clar al cazurilor monitorizate în raionul Strășeni.

Doamna, Olesea Harti, a venit cu recomandări la prezentarea managemntului de caz, menționând faptul că pe parcursul unei luni, va aplica pe două cazuri, instrumentele specificate în ghid, venind cu completări până la elaborarea definitivă a materialului în cauză.

În perioada aprilie-mai, urmează pilotarea a 50 de cazuri cu copii în conflict cu legea, ceea ce va permite îmbunătățirea Managementului de caz și perfecționarea acestuia întru facilitatrea activităților specialiștilor care lucrează cu şi pentru copii.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea", implementat de Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova.

Indicatorii de management pentru cazuri individuale ale copiilor  sub vârsta răspunderii penale  și în conflict cu legea, supus consultațiilor la Strășeni
Indicatorii de management pentru cazuri individuale ale copiilor  sub vârsta răspunderii penale  și în conflict cu legea, supus consultațiilor la Strășeni
Indicatorii de management pentru cazuri individuale ale copiilor  sub vârsta răspunderii penale  și în conflict cu legea, supus consultațiilor la Strășeni