Curtea Constituțională a Republicii Moldova organizează, în perioada februarie - aprilie a anului curent, un ciclu de seminare cu genericul „Eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconstituționalitate", în scopul consolidării cunoștințelor avocaților în ceea ce privește aplicarea practică a mecanismului excepției de neconstituționalitate.
Curtea Constituțională organizează un ciclu de seminare pentru avocați privind excepția de neconstituționalitate
La data de 16 februarie, a fost organizată cea de-a III-a sesiune de instruire ce vine să încheie cursul ,,Prevenirea manifestărilor discriminatorii în câmpul muncii”, care s-a desfășurat în perioada 14-16 februarie și a fost destinat angajatorilor din mediul privat, precum și agențiilor de recrutare în câmpul muncii. Deținătorii de responsabilități implicați în procesul de angajare au fost instruiți pentru a conștientiza necesitatea aplicării principiului nediscriminării în activitate.
Consolidarea cunoștințelor angajatorilor în vederea aplicării principiului nediscriminării în câmpul muncii
La data de 8-9 februarie 2018, s-a desfășurat atelierul de instruire privind consolidarea abilităților reprezentanților autorității tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor și acordarea asistenței necesare copiilor implicați în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT) vor contribui la creșterea vizibilității activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT).
Institutul de Reforme Penale va contribui la promovarea activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT)
Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova şi Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor din R. Moldova au continuat și în 2017 dezvoltarea unui model reaplicabil de acordare a asistenței juridice primare și asigurarea accesului la informații juridice a populației în comunitățile din Moldova prin implicarea studenţilor/masteranzilor de la facultățile de drept.
O nouă etapă de implicare a studenților/masteranzilor de la facultățile de drept în activitățile de emancipare a drepturilor omului prin asistența juridică primară a fost finalizată cu succes.
Judecătoria Ungheni si Curtea de Apel Bălţi în perioada 22-26 ianuarie au fost vizitate de către expertul din Romania, judecătorul, Vice-preşedintele Tribunalului Iaşi, Dl. Narcis-Violin STOICA împreună cu Directorul IRP, Victor ZAHARIA.
Evaluare intermediară a funcționalității noilor modificări introduse în activitatea instanțelor pilot
La data de 18.12.2017, mai mulți procurori au participat la atelierul de instruire cu genericul „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”, organizat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Procuratura Generală, Institutul Național al Justiției și UNICEF Moldova.
Procurori instruiți în cadrul atelierului „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”
La data de 12.12.2017, s-a desfășurat conferința națională de totalizare cu genericul „Copii în conflict cu legea. Prevenire. Dejudiciarizare. Asistență”, din cadrul proiectul „Consolidarea mecanismului de prevenire și dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea” implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Conferința Națională „Copii în conflict cu legea. Prevenire. Dejudiciarizare. Asistență”
La data de 11.12.2017, un grup de procurori a participat la atelierul de instruire cu genericul „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”, organizat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Procuratura Generală, Institutul Național al Justiției și UNICEF Moldova.
Atelier de instruire „Rolul procurorului în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea penală”