Raport de activitate 2015-2017 al Institutului de Reforme PenaleInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.
Atelier de instruire: Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosocialeAvocații care acordă asistență juridică garantată de stat precum și personalul Oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, la data de 25-26 iulie 2018, au participat la un atelier de instruire cu tematica « Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale ».
Familia IRP se extinde
Odată cu implmentarea unui nou proiect în parteneriat cu UNICEF, echipa IRP se extinde.
Echipa IRP s-a întrunit în cadrul unei ședințe pentru consolidarea capacității instituționale
În perioada 12-13 iulie, stafful IRP s-a întâlnit în cadrul unui atelier de lucru pentru a consolida capacitatea instituțională
Atelier de instruire: Standarde de calitate şi Instrumente de monitorizare ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psiho-socialeAvocații care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități mintale, la data de 25-26 iulie 2018, sunt invitați de a participa la un atelier de instruire a Standardelor de calitate şi Instrumentelor de monitorizare ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilităţi intelectuale şi psiho-sociale.
GHIDUL PETIȚIONARULUI ACCESIBIL ÎN VERSIUNEA SONORĂAccesul la informație trebuie asigurat oricărei persoane, în dependență de necesitățile pe care le are. Informațiile aferente Drepturilor Omului, în special, trebuie să fie accesibile, astfel încât persoanele să-și cunoască și să-și revendice orice drept.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
În perioada 09-11 iulie 2018, 15 reprezentanții din cadrul a 5 Grupuri Locale din regiunile Leova, Căușeni, Orhei, Ungheni și Bălți (preponderent judecători, procurori, polițiști, ofițeri de probațiune, dar și medici, asistenți sociali, specialiști din cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei, specialiști din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagocică etc.) au fost instruiți ca formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.