Proiect de accesibilizare a informației pentru persoanele cu dizabilități și minoritățile naționaleConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, împreună cu Institutul de Reforme Penal, a lansat la 15 martie 2018 proiectul ,,Egalitatea pe înțelesul nostru”.
Eficientizarea activităților para-juriștilor prin revizuirea și digitalizarea principalelor instrumente de lucru
Institutului de Reforme Penale (IRP), cu suportul Programului de Drept al Fundatiei Soros-Moldova, şi-au propus a actualiza conținutul manualelor utilizate de către para-jurişti în activitatea lor de zi cu zi, precum şi digitalizarea acestora, după cum urmează:
Recomandări în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea pentru psihologi școlari, psihologi din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică şi consilieri de probațiuneInstitutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova, în perioada 2016-2017 au implementat proiectul „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, a inițiat un proiect a cărui scop este a identifica principalele manifestări discriminatorii care apar în anunțurile de angajare, precum și principalele formulări utilizate care dezavantajează anumite categorii de persoane.

Studiu privin tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat.
Newsletter în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea” În februarie 2018 a luat sfârșit proiectul „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea” implementat de IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova. Toate obiectivele propuse au fost atinse, iar activitățile au fost realizate cu succes.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, au inițiat un proiect a cărui scop este de a crește șansele de angajare a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă.
Verifică dacă anunțul pentru un post vacant este discriminatoriu!
La data de 22 februarie 2018, Institutul de Reforme Penale si Centrul pentru Cooperare Juridică Internaționala din Olanda, in parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii, au organizat Atelierul de lucru cu genericul “Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată”.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova organizează, în perioada februarie - aprilie a anului curent, un ciclu de seminare cu genericul „Eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconstituționalitate", în scopul consolidării cunoștințelor avocaților în ceea ce privește aplicarea practică a mecanismului excepției de neconstituționalitate.
Curtea Constituțională organizează un ciclu de seminare pentru avocați privind excepția de neconstituționalitate
La data de 16 februarie, a fost organizată cea de-a III-a sesiune de instruire ce vine să încheie cursul ,,Prevenirea manifestărilor discriminatorii în câmpul muncii”, care s-a desfășurat în perioada 14-16 februarie și a fost destinat angajatorilor din mediul privat, precum și agențiilor de recrutare în câmpul muncii. Deținătorii de responsabilități implicați în procesul de angajare au fost instruiți pentru a conștientiza necesitatea aplicării principiului nediscriminării în activitate.
Consolidarea cunoștințelor angajatorilor în vederea aplicării principiului nediscriminării în câmpul muncii