O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale. Raionul Orhei. Reprezentanții IRP a cinci raioane din țară au elaborat un raport de monitorizare a şedintelor de judecată cu implicarea copiilor aflați sub vârsta răspunderii penale.
IRP angajează Expert Naţional specializat în domeniul medicinei, psihologiei şi a expertizei psihologice judiciare. Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare (www.irp.md).
IRP angajează Expert Naţional specializat în domeniul procedurii penale şi a expertizei psihologice judiciare. Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare (www.irp.md).
Consolidarea instituției expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii și altor rele tratamente. Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare (www.irp.md).
Institutul de Reforme Penale angajează Coordonator PR (timp redus de muncă) Institutul de Reforme Penale este o organizație non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare (mai multe detalii despre noi la găsiţi aici www.irp.md).
Institutul de Reforme Penale continuă procesul de monitorizare a respectării drepturilor copiilor implicați în sistemul de justiţie penală În perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014, Institutul de Reforme Penale a continuat monitorizarea respectării drepturilor procesuale ale copiilor implicați în sistemul de justiţie penală și a modului de exercitarea a drepturilor de către aceștia la etapa judecării cauzei.
Termeni de referință pentru selectarea unui expert în elaborarea programelor de prevenire a delincvenţei juvenile Institutul de Reforme Penale va selecta un expert cu experienţă largă în domeniul dezvoltării practicilor de lucru pentru specialiștii care au în vizor copii implicaţi în sistemul de justiţie penală, precum și experiență practică în ceea ce privește cooperarea intersectorială la nivel local pentru protecția copiilor aflați în situație de risc, inclusiv a celor care manifestă un comportament delincvent.
O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea, sub vârsta răspunderii penale. Raionul Ungheni. Reprezentanții IRP a cinci raioane din țară au elaborat un raport de monitorizare a şedintelor de judecată cu implicarea copiilor aflați sub vârsta răspunderii penale. Raport raionul Ungheni.
Rezultatele studiului: „Modele de prevenire a delincvenţei juvenile în Republica Moldova” În cadrul Conferinței naționale „Justiţie prietenoasă copiilor. Tratamentul copiilor în conflict cu legea penală în sistemul de justiţie al Republicii Moldova” organizată de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova şi Ambasada Finlandei la Bucureşti, Expertul IRP, Arina Țurcan, a prezentat rezultatele studiului: „Modele de prevenire a delincvenţei juvenile în Republica Moldova”.
Conferința națională „Justiţie prietenoasă copiilor. Tratamentul copiilor în conflict cu legea penală în sistemul de justiţie al Republicii Moldova” Pe data de 09 decembrie 2014, Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova şi Ambasada Finlandei la Bucureşti, a organizat Conferința națională „Justiţie prietenoasă copiilor. Tratamentul copiilor în conflict cu legea penală în sistemul de justiţie al Republicii Moldova” unde au fost invitați peste 60 de reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor neguvernamentale din Moldova.