IRP anunţă tender pentru selectarea unei comapanii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire a Raportului privind fenomenul torturii în R. Moldova În perioda ianuarie 2014 – decembrie 2014 IRP, cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova, implementează proiectul „Consolidarea capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente”.
Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbați și femei cu dizabilităţi mentale În toată lumea, persoanele cu dizabilități sunt subiect al maltratărilor în spitalele psihiatrice, orfelinate și alte instituții. Aceasta se datorează în mare parte neglijenței sau a lipsei unei îngrijiri corespunzătoare. În unele circumstanțe, durerea este consecință directă a practicilor de tratament, a cărui scop statuat este de a oferi tratament, îngrijire și protecție.
IRP a organizat un nou atelier de instruire privind documentarea şi raportarea situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în R. Moldova În perioada 22-23 octombrie 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat un atelier de instruire sub genericul „Documentarea şi raportarea situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea notelor informative”.
Monitorizarea şedinţelor de judecată cu implicarea copiilor Copiii implicaţi în sistemul de justiţie necesită o protecţie specială. Aceasta obligă statul nu numai să adopte prevederile legale necesare, aşa încât să fie create precondiţiile pentru un tratament prietenos, dar şi să asigure o aplicare cotidiană efectivă a acestor prevederi normativ-juridice în spiritul respectării interesului superior al copilului.
În primele 3 luni ale anului 2014, comparativ cu perioada analogică a anului 2013, a crescut cu 43,75% rata copiilor care au devenit victime ale infracțiunilor Pe parcursul a primelor 3 luni ale acestui an, în cele 207 cauze penale – 220 copii au fost stabiliţi ca fiind victime ale infracţiunilor, înregistrându-se o ascendenţă cu 43,75 la sută comparativ cu perioada analogică a anului precedent (144 cauze penale).
Infracționalitatea în rândul minorilor este în descreștere cu 2,82% Pe parcursul a primelor 3 luni ale anului 2014, se atestă o diminuare de 2,82% a infracțiunilor comise de către minori. Analizând datele statistice oficiale, în această perioadă, minorii au comis 207 infracțiuni, comparativ cu 213 infracțiuni săvârșite în perioada analogică a anului 2013.
Autoritățile locale și instituțiile de drept din Bălți, deciși să reducă delicvența juvenilă Instituțiile care lucrează cu copii în conflict cu legea din Bălți doresc să-și unească eforturile în vederea reducerii criminalității în rândurile minorilor. Deși este în ușoară scădere în ultimii ani, mun. Bălți are o rată înaltă a delicvenței juvenile, fiind de 2-3 ori mai înaltă decât media pe republică.
IRP a elaborat un tabel metodologic de colectare a datelor cu privire la justiția pentru copii În cadrul proiectului „O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale”, Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF-Moldova a implementat un tabel tabel metodologic de colectare a datelor cu privire la justiția pentru copii.
IRP anunţă concurs pentru selectarea unui formator specializat în domeniul documentării şi raportării situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente Institutul de Reforme Penale este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare. În cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova, urmează a fi organizat un următor curs de instruire a unui grup de 12 persoane referitor la valorificarea informaţiilor obţinute în procesul de monitorizare şi documentare. Întocmirea notelor informative către instituţiile internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii torturii şi altor rele tratamente.
Prevention of Torture: UN human rights body suspends Azerbaijan visit citing official obstruction BAKU (17 September 2014) – The United Nations Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) has decided to suspend its visit to Azerbaijan due to obstructions it encountered in carrying out its mandate under the Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), to which Azerbaijan is a party.