Metodologia de documentare și raportare a situației curente privind tortura și alte rele tratamente în R. Moldova. Proiect de metodologie Institutul de Reforme Penale împreună cu partenerii noştri de activitate, continuăm eforturile de promovare a respectării drepturilor omului în sectorul justiţiei, în special respectarea drepturilor persoanelor private de libertate; eradicarea torturii şi altor rele tratamente (acţiune prevăzută şi în de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, Pilonul VI.4).
Activitati psihosociale pentru copii si parintiÎncepînd cu luna martie 2013, Institutul de Reforme Penale a demarat în 5 raioane pilot (Bălți, Căușeni, Leova, Orhei și Ungheni) activităţi psihosociale pentru copiii sub răspundere penală sau a celor în conflict cu legea, precum şi părinţilor acestora.
Astfel, pînă la 01 septembrie 2014 de activităţi psihosociale au beneficiat peste 274 copii (cuprinşi cu vîrsta de 12-17 ani) şi 164 părinţi ai acestora.

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului "O mai buna protectie a copiilor in sistemul de justitie. Dejudiciarizarea cauzelor penale", implementat de catre Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova.
Analiza minorilor în conflict cu legea, conform mediului de reședință al acestora Analiza pe mediul de reședință al minorilor în conflict cu legea permite să observăm că dacă în interiorul grupului de minori, până în anul 2005, ponderea celor din mediul rural prevala semnificativ, atunci în 2006 situația se inversează, minorii din mediul urban constituind, în anul 2010 deja 59,1% din totalul minorilor culpabili.
Ce este delicvența juvenilă și care sunt motivele apariției ei? Delincvenţa juvenilă este o componentă a criminalităţii. Ea este un fenomen de devianţă, manifestat prin incapacitatea unor minori/adolescenți de a se adapta la normele de conduită din societate. Această incapacitate este datorată unor cauze de ordin bio-psiho-social.
În ţara noastră, există unii tineri şi minori care participă destul de activ la săvârşirea unor fapte penale. Ei participă şi săvârşesc îndeosebi infracţiuni cum ar fi: furturi, violuri, vătămări corporale, infracţiuni de lovituri cauzatoare de moarte, omor şi tentativă de omor.
Dinamica indicatorilor infracționali la minori conform genurilor Începând cu anul 2000, infracțiunea juvenilă își schimbă puțin profilul obișnuit după caracteristica pe sexe. Astfel, în dinamica indicatorilor infracționali este evidentă tendința persistentă de creștere a infracțiunilor comise de către, sau cu implicarea fetelor, de la 5,6% în totalul infracțiunilor săvârșite de minori în anul 2000, la 12,7% în 2010. Efectivul de fete în totalul minorilor culpabili este în ascendență constantă, atingând proporția de 9,5% în anul 2010 comparativ cu 6% din 2000.
Rata infracționalității juvenile în Republica Moldova și unele țări ale Europei după anii ’90 și până în anul 2010 Vulnerabilitatea generației tinere este cauzată și sporită de neajunsurile crizei socio-economice, care completează dificultățile de dezvoltare ale personalității, de adaptare și integrare socială. Incapacitatea unora dintre minori de a atinge standardele impuse de societate se manifestă sub forma delicvenței juvenile. Problemele delicvenței juvenile au o identitate proprie. Cu repercusiuni dezastruoase pentru societate în ansamblu, acest fenomen este de o actualitate stringentă. Gradul înalt al „activismului” infracțional al minorilor din Republica Moldova îl denotă diverse date statistice oficiale naționale și internaționale.
IRP desfășoară activități de prevenire a torturii Eforturile de combatere a torturii şi a relelor tratamente trebuie să fie unite şi complexe. Fiecare poate să contribuie la aceasta prin implicare!

În acest an „Institutul de Reforme Penale”, cu contribuţia partenerului de dezvoltare Fundaţia „Soros-Moldova”, desfăşoară activităţi de prevenire a torturii şi relelor tratamente prin implementarea proiectului „Consolidarea capacitãţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente”, ce are loc în perioada ianuarie–noiembrie 2014.
A.O. „Institutul de Reforme Penale” angajează Asistent Contabil DESCRIERE OFERTĂ:
A.O. „Institutul de Reforme Penale” angajează Asistent Contabil.

Responsabilități:
- întocmirea plăților/transferurilor;
- relațiile contractuale cu furnizorii de mărfuri, servicii (acte de verificare, facturi etc.);
- foi de parcurs;
- înregistrarea contractelor;
- evidența mijloacelor fixe și OMVSD;
- expedierea/prezentarea dărilor de seamă.
Delicvenţa juvenilă în anul 2013 conform Raportului activităţii organelor Procuraturii Deşi în ultimii 5 ani tendinţa delicvenţei juvenile are o dinamică relativ constantă, totuşi, conform raportului Procuraturii Generale pentru anul 2013, în acel an s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului cauzelor penale pornite, comparativ cu perioada analogică a anului 2012.
„Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”. În perioada 16-18 iulie 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat un atelier de instruire sub genericul „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”.