IRP a organizat în orașul Căușeni un flashmob cu mesajul „Neglijența Provoacă Delincvența!Pe data de 27 septembrie, în centrul orașului Căușeni, Institutul de Reforme Penale a organizat un flashmob prin care și-a propus să informeze publicul larg despre factorii care generează delincvenţa juvenilă.
Juvenile delinquencyAny discussion of juvenile delinquency raises two fundamental questions: who are juveniles and what constitutes delinquency?
In answer to the first question, the most common criterion employed is chronological age. The vast majority of the laws dealing with juvenile delinquency throught out the world provide and age limit beyond which special procedures and measures meant for juvenile are inapplicable. This age limit varies from one country to another – in Republic of Moldova the age limit is 18 years.
IRP a organizat o nouă activitate de voluntariat pentru prevenirea delincvenței juvenile De această dată, acțiunea a avut loc la centrul comunitar „Andrieș”, care face parte din cadrul Direcției Municipale de Protecție a Drepturilor Copiilor. Întrebarea principală la care au încercat să răspundă reprezentanții Institutului de Reforme Penale: Daniela Groza – coordonator de proiect și Cristina Josanu – asistent de proiect, a fost: „Ce trebuie să știi când ești în conflict cu legea?”.
Institutul de Reforme Penale a organizat o acțiune de informare privind delicvența juvenilă Pe data de 10 septembrie, reprezentanții Institutului de Reforme Penale: Daniela Groza – coordonator de proiect și Cristina Josanu – asistent de proiect, au organizat o oră de informare privind delicvența juvenilă. Această activitate a fost desfășurată cu clasele a 8-a din cadrul liceului „Hyperion” din orașul Durlești, cu susținerea D-nei Lucia Roșioru, profesoară de istorie.
Trendul minorilor condamnați în perioada anilor 2000-2010 Sinteza statistică a indicatorilor infracționali juvenili din ultimii zece ani scoate în evidență trendul descendent al minorilor condamnați, micșorându-se aproximativ de cinci ori în 2010 (410 persoane) comparativ cu anul 2000 (1934 de persoane), precum și ponderea acestora în totalul persoanelor condamnate – de două ori în anii de referință.
Metodologia de documentare și raportare a situației curente privind tortura și alte rele tratamente în R. Moldova. Proiect de metodologie Institutul de Reforme Penale împreună cu partenerii noştri de activitate, continuăm eforturile de promovare a respectării drepturilor omului în sectorul justiţiei, în special respectarea drepturilor persoanelor private de libertate; eradicarea torturii şi altor rele tratamente (acţiune prevăzută şi în de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, Pilonul VI.4).
Activitati psihosociale pentru copii si parintiÎncepînd cu luna martie 2013, Institutul de Reforme Penale a demarat în 5 raioane pilot (Bălți, Căușeni, Leova, Orhei și Ungheni) activităţi psihosociale pentru copiii sub răspundere penală sau a celor în conflict cu legea, precum şi părinţilor acestora.
Astfel, pînă la 01 septembrie 2014 de activităţi psihosociale au beneficiat peste 274 copii (cuprinşi cu vîrsta de 12-17 ani) şi 164 părinţi ai acestora.

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului "O mai buna protectie a copiilor in sistemul de justitie. Dejudiciarizarea cauzelor penale", implementat de catre Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova.
Analiza minorilor în conflict cu legea, conform mediului de reședință al acestora Analiza pe mediul de reședință al minorilor în conflict cu legea permite să observăm că dacă în interiorul grupului de minori, până în anul 2005, ponderea celor din mediul rural prevala semnificativ, atunci în 2006 situația se inversează, minorii din mediul urban constituind, în anul 2010 deja 59,1% din totalul minorilor culpabili.
Ce este delicvența juvenilă și care sunt motivele apariției ei? Delincvenţa juvenilă este o componentă a criminalităţii. Ea este un fenomen de devianţă, manifestat prin incapacitatea unor minori/adolescenți de a se adapta la normele de conduită din societate. Această incapacitate este datorată unor cauze de ordin bio-psiho-social.
În ţara noastră, există unii tineri şi minori care participă destul de activ la săvârşirea unor fapte penale. Ei participă şi săvârşesc îndeosebi infracţiuni cum ar fi: furturi, violuri, vătămări corporale, infracţiuni de lovituri cauzatoare de moarte, omor şi tentativă de omor.
Dinamica indicatorilor infracționali la minori conform genurilor Începând cu anul 2000, infracțiunea juvenilă își schimbă puțin profilul obișnuit după caracteristica pe sexe. Astfel, în dinamica indicatorilor infracționali este evidentă tendința persistentă de creștere a infracțiunilor comise de către, sau cu implicarea fetelor, de la 5,6% în totalul infracțiunilor săvârșite de minori în anul 2000, la 12,7% în 2010. Efectivul de fete în totalul minorilor culpabili este în ascendență constantă, atingând proporția de 9,5% în anul 2010 comparativ cu 6% din 2000.