A.O. „Institutul de Reforme Penale” angajează Asistent Contabil DESCRIERE OFERTĂ:
A.O. „Institutul de Reforme Penale” angajează Asistent Contabil.

Responsabilități:
- întocmirea plăților/transferurilor;
- relațiile contractuale cu furnizorii de mărfuri, servicii (acte de verificare, facturi etc.);
- foi de parcurs;
- înregistrarea contractelor;
- evidența mijloacelor fixe și OMVSD;
- expedierea/prezentarea dărilor de seamă.
Delicvenţa juvenilă în anul 2013 conform Raportului activităţii organelor Procuraturii Deşi în ultimii 5 ani tendinţa delicvenţei juvenile are o dinamică relativ constantă, totuşi, conform raportului Procuraturii Generale pentru anul 2013, în acel an s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului cauzelor penale pornite, comparativ cu perioada analogică a anului 2012.
„Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”. În perioada 16-18 iulie 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat un atelier de instruire sub genericul „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”.
Pe 14 şi 15 iulie, la Vadul lui Vodă, a avut loc seminarul de formare „Rolul specialistului pentru protecţia drepturilor copilului ca reprezentant legal în cadrul procesului penal” În cadrul seminarului de formare continuă „Rolul specialistului pentru protecţia drepturilor copilului ca reprezentant legal în cadrul procesului penal”, unde au participat 15 specialişti pentru protecţia drepturilor copilului din cadrul Direcţiilor de Asistenţă Socială şi asistenţi sociali din diferite regiuni ale ţării, au vorbit 3 specialişti cu experienţă, din domeniile juridic şi psihologic.
CONCURS PRIVIND ELABORAREA UNUI SPOT PUBLICITAR Institutul de Reforme Penale este o organizaţie non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare (www.irp.md).
20 de psihologi din diferite regiuni ale țării au fost instruiți în cadrul seminarului de formare continuă a psihologilor: „Asistența copiilor aflați în conflict cu legea: abordări multidisciplinare” În cadrul seminarului de formare continuă a psihologilor: „Asistența copiilor aflați în conflict cu legea: abordări multidisciplinare” organizat de către Institutul de Reforme Penale, care a avut loc pe 11.07.2014, 20 de psihologi din diferite regiuni ale țării au fost instruiți de 3 specialiști cu experiență.
Achizitie servicii traducere
În cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova, vor fi traduse din Limba română în Limba engleză, pentru consultarea unui expert internaţional, a elementelor Metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova, a notelor sumative ale Raportului privind fenomenul torturii în Republica Moldova, a concluziilor şi recomandărilor raportului.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de achiziție a serviciilor de traducere a documentelor din domeniul juridic.