Ce este delicvența juvenilă și care sunt motivele apariției ei? Delincvenţa juvenilă este o componentă a criminalităţii. Ea este un fenomen de devianţă, manifestat prin incapacitatea unor minori/adolescenți de a se adapta la normele de conduită din societate. Această incapacitate este datorată unor cauze de ordin bio-psiho-social.
În ţara noastră, există unii tineri şi minori care participă destul de activ la săvârşirea unor fapte penale. Ei participă şi săvârşesc îndeosebi infracţiuni cum ar fi: furturi, violuri, vătămări corporale, infracţiuni de lovituri cauzatoare de moarte, omor şi tentativă de omor.
Dinamica indicatorilor infracționali la minori conform genurilor Începând cu anul 2000, infracțiunea juvenilă își schimbă puțin profilul obișnuit după caracteristica pe sexe. Astfel, în dinamica indicatorilor infracționali este evidentă tendința persistentă de creștere a infracțiunilor comise de către, sau cu implicarea fetelor, de la 5,6% în totalul infracțiunilor săvârșite de minori în anul 2000, la 12,7% în 2010. Efectivul de fete în totalul minorilor culpabili este în ascendență constantă, atingând proporția de 9,5% în anul 2010 comparativ cu 6% din 2000.
Rata infracționalității juvenile în Republica Moldova și unele țări ale Europei după anii ’90 și până în anul 2010 Vulnerabilitatea generației tinere este cauzată și sporită de neajunsurile crizei socio-economice, care completează dificultățile de dezvoltare ale personalității, de adaptare și integrare socială. Incapacitatea unora dintre minori de a atinge standardele impuse de societate se manifestă sub forma delicvenței juvenile. Problemele delicvenței juvenile au o identitate proprie. Cu repercusiuni dezastruoase pentru societate în ansamblu, acest fenomen este de o actualitate stringentă. Gradul înalt al „activismului” infracțional al minorilor din Republica Moldova îl denotă diverse date statistice oficiale naționale și internaționale.
IRP desfășoară activități de prevenire a torturii Eforturile de combatere a torturii şi a relelor tratamente trebuie să fie unite şi complexe. Fiecare poate să contribuie la aceasta prin implicare!

În acest an „Institutul de Reforme Penale”, cu contribuţia partenerului de dezvoltare Fundaţia „Soros-Moldova”, desfăşoară activităţi de prevenire a torturii şi relelor tratamente prin implementarea proiectului „Consolidarea capacitãţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente”, ce are loc în perioada ianuarie–noiembrie 2014.
A.O. „Institutul de Reforme Penale” angajează Asistent Contabil DESCRIERE OFERTĂ:
A.O. „Institutul de Reforme Penale” angajează Asistent Contabil.

Responsabilități:
- întocmirea plăților/transferurilor;
- relațiile contractuale cu furnizorii de mărfuri, servicii (acte de verificare, facturi etc.);
- foi de parcurs;
- înregistrarea contractelor;
- evidența mijloacelor fixe și OMVSD;
- expedierea/prezentarea dărilor de seamă.
Delicvenţa juvenilă în anul 2013 conform Raportului activităţii organelor Procuraturii Deşi în ultimii 5 ani tendinţa delicvenţei juvenile are o dinamică relativ constantă, totuşi, conform raportului Procuraturii Generale pentru anul 2013, în acel an s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului cauzelor penale pornite, comparativ cu perioada analogică a anului 2012.
„Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”. În perioada 16-18 iulie 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat un atelier de instruire sub genericul „Aplicarea metodologiei de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova. Întocmirea şi valorificarea raportului privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova”.
Pe 14 şi 15 iulie, la Vadul lui Vodă, a avut loc seminarul de formare „Rolul specialistului pentru protecţia drepturilor copilului ca reprezentant legal în cadrul procesului penal” În cadrul seminarului de formare continuă „Rolul specialistului pentru protecţia drepturilor copilului ca reprezentant legal în cadrul procesului penal”, unde au participat 15 specialişti pentru protecţia drepturilor copilului din cadrul Direcţiilor de Asistenţă Socială şi asistenţi sociali din diferite regiuni ale ţării, au vorbit 3 specialişti cu experienţă, din domeniile juridic şi psihologic.
CONCURS PRIVIND ELABORAREA UNUI SPOT PUBLICITAR Institutul de Reforme Penale este o organizaţie non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare (www.irp.md).
20 de psihologi din diferite regiuni ale țării au fost instruiți în cadrul seminarului de formare continuă a psihologilor: „Asistența copiilor aflați în conflict cu legea: abordări multidisciplinare” În cadrul seminarului de formare continuă a psihologilor: „Asistența copiilor aflați în conflict cu legea: abordări multidisciplinare” organizat de către Institutul de Reforme Penale, care a avut loc pe 11.07.2014, 20 de psihologi din diferite regiuni ale țării au fost instruiți de 3 specialiști cu experiență.