În perioada 19-21 martie 2014, un grup de specialişti din R.Moldova a efectuat o vizită de studiu în Estonia.
Aceasta avut drept scop schimbul de experienţă între experţii din Republica Moldova şi Estonia privind bunele practici în domeniu procedurilor prietenoase copiilor din sistemul de justiţie penală în special formele de protecţie și suport pentru copiii în conflict cu legea penală şi sub vîrsta răspunderii penale. Analiza practicilor de dejudiciarizare a cauzelor penale unde sunt implicaţi copii.

Experienta Estoniei privind procedurile prietenoase pentu copiii din sistemul de justiţie penală
Concurs de selectare a unui formator specializat în domeniul documentării şi raportării  actelor de  tortură şi a altor rele tratamente A.O. “Institutul de Reforme Penale” anunţă concurs pentru selectarea unui formator specializat în domeniul documentării şi raportării a actelor de tortură şi a relelor tratamente.
TENDER pentru organizarea şi desfăşurarea unui seminar de instruire Asociaţia Obştească "Institutul de Reforme Penale" anunţă tender pentru selectarea unei organizaţii pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a unui atelier de instruire a reprezentanţilor ONG, în perioada 20-23 mai 2014.
Achizitionarea serviciilor de formare initiala a 20 mediatoriCa urmare a Demersului IRP catre Consiliul de Mediere, Ministerul Justitiei a anuntat despre achizitionarea serviciilor de formare initiala a 20 mediatori.
15 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în protecţia drepturilor copiilor şi observatori au fost instruiţi în Monitorizarea Drepturilor Copiilor În perioada 23-25 ianuarie 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat seminarul de instruire sub genericul “Monitorizarea Drepturilor Copiilor”, în care au fost implicaţi 15 specialişti din domeniul monitorizării respectării drepturilor copiilor (observatori în instanţe de judecată, specialişti principali în protecţia drepturilor copiilor, consilieri de monitorizarea a locurilor de detenţie, reprezentanţi ai societăţii civile) ce activează în raioanele Căuşeni, Leova, Orhei, Ungheni, Rezina, Străşeni, mun. Bălţi şi mun. Chişinău.
Consiliul de Mediere a dat curs favorabil demersului IRPConsiliul de Mediere a dat curs favorabil demersului IRP
40 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 2013 În perioada 20-23 august 2013, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiu Central de Probațiune au organizat seminarul de instruire pentru 40 consilieri de probatiune cu genericul: „Mecanismul de referire a copilului aflat în conflict cu legea penală, sub vîrsta răspunderii penale. Dejudiciarizarea cauzelor penale”.
40 de avocaţi au fost instruiţi în domeniul acordării asistenţei juridice în cauzele cu implicarea minorilor În perioada 13-16 august 2013, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridica Garantată de Stat au desfaşurat seminarul pe tema “Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea copiilor“, la care au fost instruiţi 40 de avocaţi.