Atelier de instruire: Standarde de calitate şi Instrumente de monitorizare ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psiho-socialeAvocații care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități mintale, la data de 25-26 iulie 2018, sunt invitați de a participa la un atelier de instruire a Standardelor de calitate şi Instrumentelor de monitorizare ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilităţi intelectuale şi psiho-sociale.
GHIDUL PETIȚIONARULUI ACCESIBIL ÎN VERSIUNEA SONORĂAccesul la informație trebuie asigurat oricărei persoane, în dependență de necesitățile pe care le are. Informațiile aferente Drepturilor Omului, în special, trebuie să fie accesibile, astfel încât persoanele să-și cunoască și să-și revendice orice drept.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
În perioada 09-11 iulie 2018, 15 reprezentanții din cadrul a 5 Grupuri Locale din regiunile Leova, Căușeni, Orhei, Ungheni și Bălți (preponderent judecători, procurori, polițiști, ofițeri de probațiune, dar și medici, asistenți sociali, specialiști din cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei, specialiști din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagocică etc.) au fost instruiți ca formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
IRP continuă parteneriatul cu Direcția Securitate Publică a IGP în vederea prevenirii delicvenței juvenileLa data de 5 iulie 2018, echipa IRP a avut o ședință cu reprezentanții IGP, Dorel NISTOR, comisar principal, Șef al Secției Siguranță Copii și Daniela BUZATU, comisar, Șef al Secției Prevenire. Întâlnirea a avut loc în contextul demarării proiectului “ASIGURAREA UNEI INTERVENȚII PROMPTE ÎN CAZUL COPIILOR ÎN CONFLICT CU LEGEA PRIN MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COLABORARE INTERSECTORIALĂ ÎN 5 RAIOANE ALE ȚĂRII”.
Ofițerii de urmărire penală vor fi susținuți în creșterea capacitaților profesionale privind investigarea cauzelor penale cu implicarea copiilor
Astăzi, 05.07.2018, reprezentanții Institutului de Reforme Penale (IRP) au avut o ședință cu șeful Direcţiei Generale Urmărire Penală IGP al MAI, Grigore Moga, privind discutarea aspectelor de inițiere a unui nou ciclu de cooperare în domeniul justiției pentru copii.
Finisarea proiectului „Decizii transparente în executarea pedepselor penale”Ministerul Justiției a finalizat Proiectul ”Decizii transparente în executarea pedepselor penale”, implementat în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratul Național de Probațiune. Proiectul a urmărit dezvoltarea unor noi instrumente de lucru cu persoanele ce au săvârșit infracțiuni și sunt private de libertate, precum și îmbunătățirea programelor psiho-sociale pentru anumite categorii de infractori.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.În perioada 25–28 iunie 2018, în săptămâna dedicată Zilei Internaționale pentru sprijinul victimelor torturii, Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT), Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și Institutul de Reforme Penale (IRP) au desfășurat un șir de activități privind prezentarea și discutarea cu societatea civilă/instituțiile de stat a prevederilor Raportului anual de activitatea al CpPT pentru anul 2017.
Raportul Anual de activitate pentru anul 2017 al Consiliului pentru Prevenirea Torturii in MoldovaSituația privind lupta cu tortura în locurile de detenție pe parcursul anului 2017 nu atestă progrese față de anii precedenți, în unele aspecte Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) constată înrăutățirea situației.
Textul Legii cu privire la asigurarea egalității evaluat de persoanele cu dizabilități intelectualeLa 26 iunie, un grup de persoane cu dizabilități intelectuale și de învățare se reunesc într-o nouă ședință, unde împreună cu doi experți vor testa formulările propuse pentru versiunea adaptată în format ușor de citit și ușor de înțeles a Legii cu privire la asigurarea egalității.
Lansarea proiectului: Asigurarea unei intervenții prompte in cazul copiilor in conflict cu legea prin măsuri de prevenire si colaborare intersectorială in 5 raioane ale țăriiÎn perioada Iunie 2018- Decembrie 2018, continuăm să depunem eforturi comune cu Institutul General de Poliție și alți actori de a promova drepturile copilului la nivel național în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte in cazul copiilor in conflict cu legea prin măsuri de prevenire si colaborare intersectorială in 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.