Recomandări în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea pentru psihologi școlari, psihologi din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică şi consilieri de probațiuneInstitutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova, în perioada 2016-2017 au implementat proiectul „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, a inițiat un proiect a cărui scop este a identifica principalele manifestări discriminatorii care apar în anunțurile de angajare, precum și principalele formulări utilizate care dezavantajează anumite categorii de persoane.

Studiu privin tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat.
Newsletter în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea” În februarie 2018 a luat sfârșit proiectul „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea” implementat de IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova. Toate obiectivele propuse au fost atinse, iar activitățile au fost realizate cu succes.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, au inițiat un proiect a cărui scop este de a crește șansele de angajare a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă.
Verifică dacă anunțul pentru un post vacant este discriminatoriu!
La data de 22 februarie 2018, Institutul de Reforme Penale si Centrul pentru Cooperare Juridică Internaționala din Olanda, in parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii, au organizat Atelierul de lucru cu genericul “Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată”.
Îmbunătățirea eficienții activității instanțelor de judecată.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova organizează, în perioada februarie - aprilie a anului curent, un ciclu de seminare cu genericul „Eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconstituționalitate", în scopul consolidării cunoștințelor avocaților în ceea ce privește aplicarea practică a mecanismului excepției de neconstituționalitate.
Curtea Constituțională organizează un ciclu de seminare pentru avocați privind excepția de neconstituționalitate
La data de 16 februarie, a fost organizată cea de-a III-a sesiune de instruire ce vine să încheie cursul ,,Prevenirea manifestărilor discriminatorii în câmpul muncii”, care s-a desfășurat în perioada 14-16 februarie și a fost destinat angajatorilor din mediul privat, precum și agențiilor de recrutare în câmpul muncii. Deținătorii de responsabilități implicați în procesul de angajare au fost instruiți pentru a conștientiza necesitatea aplicării principiului nediscriminării în activitate.
Consolidarea cunoștințelor angajatorilor în vederea aplicării principiului nediscriminării în câmpul muncii
La data de 8-9 februarie 2018, s-a desfășurat atelierul de instruire privind consolidarea abilităților reprezentanților autorității tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor și acordarea asistenței necesare copiilor implicați în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT) vor contribui la creșterea vizibilității activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT).
Institutul de Reforme Penale va contribui la promovarea activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT)