Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, în calitate de beneficiar, împreună cu Institutul de Reforme Penale implementează, începând cu 4 august, proiectul „Prevenirea manifestărilor discriminatorii la elaborarea anunțurilor de angajare în sectorul privat”, cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului.
CPEDAE și IRP vor contribui la prevenirea manifestărilor discriminatorii la elaborarea anunțurilor de angajare în sectorul privat
Institutul de Reforme Penale (IRP), este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Institutul de Reforme Penale angajează coordonator în domeniul social (part-time)
În perioada 13-14 iulie 2017, Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova, a organizat un atelier de instruire cu genericul „Abilitarea juridică prin desfășurarea lecțiilor publice în comunitate. Exersarea lecțiilor publice”.
Exersarea lecțiilor publice în comunitate de către studenții de la facultățile de drept
În aprilie 2012, Comisia ONU pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală a adoptat primul instrument internațional dedicat în exclusivitate asistenței juridice garantată de stat. Principiile și Liniile directoare ale ONU privind Accesul la Asistența Juridică Garantată de Stat în Sistemele de Justiție Penală, confirmate ulterior de către Adunarea Generală ONU în decembrie 2012, acordă un cadru larg pentru instituționalizarea și implementarea principiilor internaționale în contextele locale cu scopul de a asigura că persoanele bănuite, deținute, acuzate sau private de libertate au acces la asistența juridică garantată de stat.
Model de lege în domeniul asistenței juridice garantate de stat în sistemele de justiție penală
A fost realizat cu succes Proiectul „Drink and Drive Moldova- program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice”, implementat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Serviciile de Probaţiune din Moldova, România şi Olanda, sprijinit financiar de Ambasada Olandei la Bucureşti în cadrul Programului MATRA.
Proiect realizat cu succes
Parteneriatul creat dintre IRP și UNICEF Moldova în vederea implementării proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea” continuă prin desfăşurarea activităților practice și utile.

Retrospectiva activităților organizate în cadrul parteneriatului IRP și UNICEF Moldova în perioada aprilie-iunie 2017
În perioada 26-27 iunie 2017, la Vadul lui Vodă, s-a desfășurat atelierul de instruire cu genericul „Abilitarea juridică prin desfăşurarea lecţiilor publice în comunitate” organizat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova.
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Institutul de Reforme Penale angajează asistent/ă de proiect (full-time)
Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova şi Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor din R. Moldova, continuă să dezvolte un model reaplicabil de acordare a asistenței juridice primare și asigurarea accesului la informații juridice în Moldova prin implicarea studenţilor de la facultăţiile de drept.
Concurs de selectare a studenților și masteranzilor de la Facultățile de Drept la 2 ateliere de instruire privind Abilitarea juridică prin desfăşurarea lecţiilor publice în comunitate
La data de 12 iunie au fost prezentate Recomandările Procuraturii Generale, ce vizează activitatea procurorilor în cauzele penale cu implicarea minorilor, care au fost elaborate de experți IRP, în parteneriat cu Procuratura Generală și UNICEF-Moldova.
Rolul procurorului în cazurile cu implicarea minorilor în conflict cu legea penală