Institutul de Refome Penale din Moldova va sprijini sistemul penitenciar în combaterea violenței și abuzurilorÎn sistemul penitenciar a fost lansat un nou proiect în domeniul justiției penale, „STOP abuzurilor și violenței în penitenciare”, care va fi implementat cu sprijinul Institutul de Reforme Penale din Moldova.
Lansare proiectului Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării  și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupțieCentrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP) împreună cu Institutul de Reforme Penal, au început implementarea proiectului „Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție”
Realizarea proiectului: Consolidarea capacităților OAP privind promovarea drepturilor omului prin elaborarea și lansarea site-ului www.ombudsman.mdOficiul Avocatului Poporului a început realizarea proiectului „Consolidarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului privind promovarea drepturilor omului prin elaborarea și lansarea site-ului www.ombudsman.md”.
A început realizarea  proiectului „Evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova”Oficiul Avocatului Poporului împreună a început realizarea proiectului „Evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova”.
Lansarea proiectului Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnicMinisterul Educației,Culturii și Cercetării, împreună cu Institutul de Reforme Penal, a lansat la 15 martie 2018 proiectul ,, Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic (ÎPT)”.
Lansarea proiectului Decizii transparente în executarea pedepselor penaleÎn luna martie 2018, de către Ministerul Justiției a fost lansat Proiectul ”Decizii transparente în executarea pedepselor penale”, ce va fi implementat în cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare și Inspectoratului Național de Probațiune.
Lansarea proiectului Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGSLa data de 01 aprilie 2018, Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat împreună cu Institutul de Reforme Penale lansează proiectul „Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS”,pentru o perioadă de 6 luni.
Lansarea proiectului ce are scopul să asigure egalitatea în mediul ruralConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, împreună cu Institutul de Reforme Penal, lansează implementarea proiectului ,, Drepturi egale în comunități rurale”.