Eficientizarea activităților para-juriștilor prin revizuirea și digitalizarea principalelor instrumente de lucru

Institutului de Reforme Penale (IRP), cu suportul Programului de Drept al Fundatiei Soros-Moldova, şi-au propus a actualiza conținutul manualelor utilizate de către para-jurişti în activitatea lor de zi cu zi, precum şi digitalizarea acestora, după cum urmează:

Îndrumarul juridic elementar,

Ghidul metodologic pentru para-jurişti,

Ghidul drepturilor omului pentru para-jurişti,


Manualele au fost elaborate în anul 2011 şi 2014, iar în contextul evoluției continue a domeniului drepturilor omului și alte domenii de drept, a fost constatată ca fiind stringentă actualizarea conținutului acestor materiale, astfel ca să răspundă necesităților curente ale para-juriștilor. Mai mult ca atât, modalitățile de lucru ale para-juriștilor aplicate pe parcursul a 5 ani urmau a fi revizuite și după caz completate/modificate, astfel ca să fie cât mai aproape de necesitățile comunității.

Astfel, pe parcursul anului 2017, Institutul de Reforme Penale a desfășurat o serie de activități care au avut ca scop eficientizarea activității para-juriștilor comunitari, făcând accesibile la momentul actual 3 manuale actualizate în conformitate cu evoluția diferitor domenii de drept și a drepturilor omului survenite în perioada 2011-2017, precum și necesitățile curente ale organizării activității para-juriștilor.

A se vedea aici:Instrumente de lucru pentru para-juriști manualele actualizate în versiune electronică.

În același context, o problemă identificată a fost cea a accesului para-juriștilor la materialele menționate. Or, publicarea materialului pe suport de hârtie scade pe fonul puterii din ce în ce mai mare a răspândirii computerului ca mod de lucru, precum şi avansul rapid al telefoniei mobile. Tehnologiile informației şi comunicării au schimbat fundamental natura relațiilor globale, sursele de avantaj în competiţie şi oportunităţile pentru dezvoltare economică şi socială. Totuși, spre deosebire de țările avansate, Republica Moldova încă suferă în aceste domeniu din cauza bugetului public deficitar.
Astfel, noile tehnologii informaționale sunt un instrument puternic dar în același timp neutru, care poate fi folosit pentru rezolvarea mai multor probleme comunitare. În acest context, în cadrul proiectului a fost propusă digitalizarea manualelor de lucru ale para-juriștilor, astfel ca acestea să poată fi descărcate pe telefoanele smartphone.
În acest sens, pentru a putea descărca aplicația mobilă, accesibilă pentru platformele iOS şi Android, urmează să căutați în marketul online de la telefonul mobil aplicația intitulată: Biblioteca pentru para-juriști.

Pentru detalii privind descărcarea aplicației, vedeți Ghidul de utilizare video aici:Ghid Utilizare Video

Vezi atașată aici fișa de realizare a proiectului :Fisa-realizare-proiect.pdf [625,21 Kb] (descarcari: 2)

Activităţile au fost realizate de către Institutul de Reforme Penale în cadrul proiectului "Suport pentru reconceptualizarea resurselor informationale utilizate de catre para-juristi", cu sprijinul Programului de Justitie si Drepturile Omului al Fundatiei Soros-Moldova in cadrul Parteneriatului regional pentru abilitarea juridica a categoriilor sociale defavorizate din Moldova finantat de catre Fundatiile pentru o Societate Deschisa.

Eficientizarea activităților para-juriștilor prin revizuirea și digitalizarea principalelor instrumente de lucru