Lansarea proiectului ce are scopul să asigure egalitatea în mediul rural

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, împreună cu Institutul de Reforme Penal, lansează implementarea proiectului ,, Drepturi egale în comunități rurale”.

Consiliul, în calitate de mecanism național de prevenire și combatere a discriminării, își propune să abordeze problema discriminării grupurilor vulnerabile (femei, bărbați, copii, tineri, vârstnici) din mediul rural, punând accent pe abilitarea juridică a acestora în vederea revendicării dreptului la nediscriminare. Constatările în domeniul respectării drepturilor economice, sociale și culturale, precum și practica Consiliului relevă că drepturile persoanelor din mediul rural sunt frecvent încălcate, iar discrepanța se manifestă în oportunitățile și posibilitățile ce le poate oferi mediul urban în comparație cu cel rural, și anume oportunități de învățare, activități extrașcolare, sport, cultură, agrement, angajare, accesibilitate fizică și informațională și altele.

Necesitatea implementării unui proiect orientat către persoanele din mediul rural a fost dictată și de rezultatele analizei privind proveniența plângerilor adresate Consiliului în care se invocă fapte de discriminare. Numărul scăzut al plângerilor parvenite din localitățile rurale nu este un indicator că persoanele din respectivele comunități nu sunt discriminate, ci mai degrabă că aceștia au anumite bariere în revendicarea dreptului la egalitate și nediscriminare.

În contextul celor menționate, Consiliul și-a propus să contribuie la abilitarea juridică a populației prin crearea unei platforme e-învățare ce permite instruirea on-line a tuturor celor interesați să se documenteze în domeniul egalității și nediscriminării. În vederea consolidării prezenței Consiliului în teritoriu, în 6 localități va fi organizată o campania de informare prin distribuirea informației despre activitatea și atribuțiile Consiliului, iar echipa de proiect va comunica locuitorilor din mediul rural despre platforma e-învățare și instrumentele de adresare la Consiliu, precum și alte informații relevante pentru a-și revendica dreptul la nediscriminare. De asemenea, în vederea fortificării metodelor de protecţie a victimelor discriminării vor fi contractate servicii poștale de expediere gratuită a scrisorilor ce conțin plângeri de discriminare parvenite din localitățile rurale.

Implementarea cu succes a proiectului va duce la creșterea capacității victimelor discriminării din mediul rural de a-și revendica dreptul la egalitate.

Durata proiectului:6 luni.

Proiectul este implementat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.


Vezi aici atașată fișa de proiect:2.3-CPEDAE.pdf [329,25 Kb] (descarcari: 2)

Lansarea proiectului ce are scopul să asigure egalitatea în mediul rural