Lansarea proiectului Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării, împreună cu Institutul de Reforme Penal, a lansat la 15 martie 2018 proiectul ,, Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic (ÎPT)”.

Prin implementarea proiectului, Ministerul și-a propus să elaboreze un studiu prin care se va analiza situația privind asigurarea dreptului la o educație de calitate în cadrul ÎPT pentru elevii cu CES și din categorii social defavorizate privite prin prisma politicilor educaționale, programului educațional și infrastructurii/echipamentelor speciale.

Drept urmare a realizării studiului propus urmează a fi:
 formulate un set de recomandări la nivel de politici, program/proces educațional, adaptare de infrastructură/echipament special în cadrul ÎPT pentru asigurarea dreptului la educația de calitate a elevilor cu CES și din mediul defavorizat. Setul de recomandări se anticipează a fi formulat în baza rezultatelor cercetării, care se vor baza în mare parte și pe bunele practici existente la nivel național și internațional.
 determinate acțiuni realiste care pot fi implementate imediat și în termen scurt și lung la nivel de politici, proces educațional, adaptare de infrastructură/echipament special pentru copii cu CES și cei din categoriile sociale defavorizate.
 elaborate propuneri de ajustare a actelor normativ-legislative, documentelor de politici, instrucțiunilor pentru revizuire și includere a anumitor prevederi legate de asigurarea dreptului educației de calitate pentru elevii cu CES și din medii defavorizate.

Implementarea proiectului va contribui la sporirea capacităților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a elabora un cadru regulatoriu în vederea asigurării dreptului elevilor cu cerințe educaționale speciale precum și celor din categoriile sociale defavorizate la o educație de calitate în cadrul sistemului de învățământ profesional tehnic.

Inițiativa propusă este în conformitate cu prevederile Planului de activitate al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2018 Obiectivul specific nr. 1.6.1 și va contribui la creșterea capacității sistemului de învățământ profesional tehnic în vederea formării profesionale a elevilor cu CES și celor din categoriile sociale defavorizate, acțiuni inițiate de către minister în anul 2018 și susținute inclusiv de partenerii de dezvoltare.

Lideră a echipei de implementare:
Silviu Gîncu, șeful direcției Învățământ profesional tehnic
Contacte: silviu.gincu@mecc.gov.md
Durata proiectului: 15 martie – 15 septembrie 2018.

Proiectul este implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.


Vezi aici atașată fișa de proiect:2.8-MECC.pdf [658,87 Kb] (descarcari: 1)

Lansarea proiectului Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic