Lansare proiectului Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție

Centrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP) împreună cu Institutul de Reforme Penal, au început implementarea proiectului „Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție”

Prin implementarea proiectului CNA și OAP și-au propus să dezvolte şi să promoveze mecanismul de protecție a drepturilor fundamentale a avertizorilor de integritate, să consolideze capacitățile angajaților CNA și OAP în domeniul protecției drepturilor avertizorilor de integritate prin dezvoltarea abilităților de formare și profesionale, precum și să informeze entitățile publice și agenții publici cu privire la mecanismul de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate.

Proiectul cuprinde mai multe activități: promovarea proiectului de Lege cu privire la protecția avertizorilor de integritate, elaborarea Metodologiei de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate, consolidarea capacităților angajaților CNA și OAP în domeniul protecției avertizorilor de integritate prin dezvoltarea abilităților de formare și profesionale. De asemenea va fi elaborat un curriculum de instruire în domeniul asigurării respectării drepturilor avertizorilor de integritate, pentru a fi aplicat de CNA și OAP.

În cadrul proiectului va fi elaborat un spot grafic pentru promovarea mecanismului de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate şi vor fi desfășurate sesiuni de informare.

Drept urmare a realizării cu succes a tuturor acțiunilor planificate, la final proiectul dat va oferi un mecanism eficient de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate.

Prin intermediul proiectului, OAP și CNA își vor îmbunătăți considerabil capacitățile de asigurare a protecției avertizorilor de integritate, vor obține instrumentele necesare pentru buna desfășurare a activității în acest sens, și anume: va fi aprobat cadrul normativ necesar, va fi elaborată și aprobată o metodologie care va prezenta clar și succint rolul și atribuțiile fiecărei instituții pe etape, vor fi instruiți angajații implicați în procesul de protecție a avertizorilor în contextul noii metodologii elaborate şi va fi informat publicul cu privire la noul mecanism de protecţie.

Proiectul se desfășoară în perioada 15 martie – 15 septembrie 2018.

Proiectul este implementat de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Vezi aici atașată Fișa de proiect:2.5-CNA-OAP.pdf [581,69 Kb] (descarcari: 6)

Lansare proiectului Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării  și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție