Realizarea proiectului: Consolidarea capacităților OAP privind promovarea drepturilor omului prin elaborarea și lansarea site-ului www.ombudsman.md

Oficiul Avocatului Poporului a început realizarea proiectului „Consolidarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului privind promovarea drepturilor omului prin elaborarea și lansarea site-ului www.ombudsman.md

Scopul proiectului este de a contribui la respectarea drepturilor omului prin asigurarea accesului la informație prin intermediul paginii web a instituției ombudsmanului, în scopul prevenirii și protecției împotriva încălcării drepturilor omului. În cadrul proiectului va fi elaborat și lansat un nou site al instituției ombudsmanului.
Grupul-țintă pe care se va focusa inițiativa înaintată vor fi persoanele care sunt interesate de apărarea drepturilor lor, în special grupurile vulnerabile, ale căror acces la informații referitor la posibilitățile de apărare a drepturilor lor va fi asigurat,dar și persoanele fizice și juridice, autoritățile publice, persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile, grupuri de profesioniști, funcționari publici.

Proiectul urmărește consolidarea capacităților OAP în domeniul comunicării, în domeniul promovării drepturilor omului, eficientizarea și sporirea impactului acestora; sporirea transparenței în activitatea Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile omului și a Oficiului Avocatului Poporului; consolidarea rolului OAP în calitate de lider în domeniul prevenirii, protecției și promovării drepturilor omului.

În rezultatul realizării proiectului va spori accesul populației la informația din domeniul drepturilor omului; va scădea incidența de încălcări a drepturilor omului; va crește gradul de satisfacție a populației de calitatea informării opiniei publice.

Proiectul este implementat de Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Vezi aici atașată Fișa de proiect: 2.6-OAP.pdf [574,06 Kb] (descarcari: 3)

Realizarea proiectului: Consolidarea capacităților OAP privind promovarea drepturilor omului prin elaborarea și lansarea site-ului www.ombudsman.md