Lansarea proiectului: Asigurarea unei intervenții prompte in cazul copiilor in conflict cu legea prin măsuri de prevenire si colaborare intersectorială in 5 raioane ale țării

În perioada Iunie 2018- Decembrie 2018, continuăm să depunem eforturi comune cu Inspectoratul General de Poliție și alți actori de a promova drepturile copilului la nivel național în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte in cazul copiilor in conflict cu legea prin măsuri de prevenire si colaborare intersectorială in 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.

Timp de 6 luni în cadrul proiectul ne propunem să realizăm următoarele sarcini:
- Instituționalizarea și aplicarea Programului de prevenire a delincvenței pentru copiii în situați de risc in 5 raioane ale țării (Sîngerei, Cahul, Comrat, Călărași si Ialoveni).
- Extinderea mecanismului de cooperare inter-sectorială de lucru cu copiii sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea in 4 raioane adiționale (Rezina, Singerei, Cahul si Comrat)
- Capacitarea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cauzelor penale cu implicarea copiilor.
În urma realizării acestor sarcini va fi elaborat un Ghid și un Curriculum de instruire continuă pentru ofițerii de urmărire penală privind investigarea cauzelor penale cu implicarea copiilor. De asemenea va avea loc formarea unui grup resursă de formatori si instruirea ofițerilor de urmărire penală fapt ce le va fi de folos în apărarea și promovarea drepturilor copiilor.

Grupul țintă al proiectului il reprezinta:
1. copii în situație de risc;
2. copii sub vârsta răspunderii penale;
3. copii în conflict cu legea;
4. părinți;
5. autorități de tutelă şi curatelă;
6. autorități publice locale;
7. specialişti ce lucrează cu şi pentru copii (psihologi, asistenţi sociali, procurori, polițiști, avocaţi, consilieri de probaţiune, judecători, medicii de familie, profesori);
8. ONG-uri specializate

Pentru mai multe detalii vedeți fișa de proiect atașată: FISA-DE-PROIECT-2018.pdf [227,69 Kb] (descarcari: 20)
Lansarea proiectului: Asigurarea unei intervenții prompte in cazul copiilor in conflict cu legea prin măsuri de prevenire si colaborare intersectorială in 5 raioane ale țării