Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.

În perioada 25–28 iunie 2018, în săptămâna dedicată Zilei Internaționale pentru sprijinul victimelor torturii, Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT), Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și Institutul de Reforme Penale (IRP) au desfășurat un șir de activități privind prezentarea și discutarea cu societatea civilă/instituțiile de stat a prevederilor Raportului anual de activitatea al CpPT pentru anul 2017.

În total au fost desfășurate 4 mese rotunde privind situația în locurile de detenție.

O masă rotundă a avut ca scop discutarea cu reprezentanții societății civile, avocați, parteneri de dezvoltare, mediul academic pe marginea situației în locurile de detenție stabilite în baza vizitelor de monitorizare desfășurate de CpPT în perioada decembrie 2016 – decembrie 2017, posibilități de colaborare și promovare a recomandărilor CpPT/instituțiilor internaționale.

La alte 3 mese rotunde au fost invitați reprezentanții ai instituțiilor responsabile de locurile privative de libertate și instituțiile subordonate acestora – Ministerul Justiției, Administația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale etc.

Victor Zaharia, directorul Institutului de Reforme Penale a menționat necesitatea de conștientizare a plusvalorii pe care trebuie să o aducă activitatea Consiliului pentru Prevenirea Torturii în țara noastră.

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai a menționat că prevenirea torturii este o prioritate a mandatului ombudsmanului, iar dialogul deschis cu societatea civilă în domeniul prevenirii torturii sub aspectul informării societății despre toate aspectele unor eventuale încălcări ale drepturilor omului legate de aplicarea torturii și relelor tratamente este necesar și productiv atât pentru societate cât și pentru Consiliu.

Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a subliniat că prevenirea torturii față de copiii din detenție este o prioritate a mandatului său, iar activitatea de prevenire a torturii trebuie să fie și o prioritate pentru instituțiile în care sunt deținuți minorii privați de libertate.

Pentru mai multe detalii accesați Raportul anual al CpPT pentru 2017 în limba română sau engleză.

Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului „Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) – instituție colegială cheie în sistemul de prevenire a torturii și altor rele tratamente în Moldova”. Proiectul este implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT).


Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.
Societatea civilă, reprezentanții instituțiilor de stat au purtat un șir de discuții cu reprezentanții mecanismelor naționale de apărare și promovare a drepturilor omului pe marginea constatărilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2017.