Finisarea proiectului „Decizii transparente în executarea pedepselor penale”

Ministerul Justiției a finalizat Proiectul ”Decizii transparente în executarea pedepselor penale”, implementat în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratul Național de Probațiune. Proiectul a urmărit dezvoltarea unor noi instrumente de lucru cu persoanele ce au săvârșit infracțiuni și sunt private de libertate, precum și îmbunătățirea programelor psiho-sociale pentru anumite categorii de infractori.

Acest proiect reprezintă unul dintre primii pași pentru dezvoltarea unui sistem de executare a pedepselor modern, bazat pe cele mai noi abordări în domeniu, ce va contribui la creșterea siguranței în comunitate și reducerea recidivei în cazul anumitor infracțiuni.

Activitățile în cadrul proiectului au fost realizate în două etape:
- prima: ce ține de îmbunătățirea programelor psiho-sociale pentru deținuții condamnați pentru infracțiuni sexuale și în partea
-a doua: în care personalul penitenciar și cel din cadrul Inspectoratului național de probațiune au dezvoltat un sistem de analiză a riscului de recidivă.

Astfel, expertul Mihaela Săsărman a vizitat trei penitenciare și a participat la ședințele de program cu persoanele condamnate pentru infracțiuni sexuale, oferind suport personalului ce realizează astfel de programe, identificând nevoile de instruire pentru specialiști, precum și aspecte pentru îmbunătățirea conținutului programului.
La fel, în cadrul proiectului 20 specialiști psihologi, pe parcursul a două zile, au avut posibilitatea de a exersa activități ce facilitează observarea minții și a corpului, au fost familiarizați cu conținutul Planului de prevenire a recidivei și aspectele specifice ale situațiilor de risc de recidivă pentru agresorii sexuali. În cadrul atelierului de lucru s-a discutat despre existența persoanei de suport, dacă acest lucru este posibil în Moldova și perspectiva ca consilierul de probațiune să fie implicat în viitor în aplicarea planurilor de prevenire a recidivei pentru infractorii sexuali. Aceste activități au contribuit la dezvoltarea capacitătilor personalului penitenciar în implementarea programelor psiho-sociale pentru categoriile vulnerabile de condamnați, programe ce necesită specializare, cunoștințe și efort maxim pentru a avea rezultatele așteptate.
Activitățile realizate de expertul Mihai Popescu, au urmărit dezvoltarea instrumentului de evaluare a nevoilor și riscurilor pentru deținuți, instrument necesar atât Administrației Naționale a Penitenciarelor cât și Inspectoratului Național de probațiune. Astfel, au fost realizate două sesiuni de formare la care au participat 40 de persoane din cadrul ANP și 80 de la INP. Instrumentul de evaluare a riscurilor va facilita activitatea personalului ambilor instituții, oferind date obiective pentru aprecierea și luarea unor decizii de către administrațiile acestor instituții în vederea elaborării Planurilor individuale de resocializare, precum și decizii de acordare a anumitor facilități sau restricții pentru condamnați. Participanții au fost interesați în cunoașterea itemilor ce corelează direct cu riscul de recidivă al infractorilor și procedura de aplicare a noului instrument.

Existența instrumentelor de evaluare a nevoilor și riscurilor face posibilă instituirea noului model de executare a pedepsei, această condiție fiind una de bază pentru aplicarea regimului progresiv. Astfel, dezvoltarea acestui instrument va contribui la reducerea riscului de comitere de noi infracțiuni și implicit va contribui la reintegrarea în viața socială a persoanelor care sunt considerate infractori și sunt excluși din viața comunității.

Proiectul dat a fost implementat de Ministerul Justiției în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.


Mai multe detalii despre evenimentele organizate în cadrul acestui proiect găsiți aici:
-Sesiune de dezvoltare a capacităților personalului penitenciar în vederea respectării drepturilor categoriilor vulnerabile de deținuți
-Personalul penitenciar instruit în domeniul evaluării riscului de recidivă

Finisarea proiectului „Decizii transparente în executarea pedepselor penale”
Finisarea proiectului „Decizii transparente în executarea pedepselor penale”
Finisarea proiectului „Decizii transparente în executarea pedepselor penale”