Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.

În perioada 09-11 iulie 2018, 15 reprezentanții din cadrul a 5 Grupuri Locale din regiunile Leova, Căușeni, Orhei, Ungheni și Bălți (preponderent judecători, procurori, polițiști, ofițeri de probațiune, dar și medici, asistenți sociali, specialiști din cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei, specialiști din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagocică etc.) au fost instruiți ca formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Seminarul a fost modelat de către Victor ZAHARIA, director IRP și Arina ȚURCAN, magistră în psihologie, avocată.
Instruirea a avut drept scop consolidarea capacităţii de extindere a modelului actual al mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale.
În cadrul sesiunii accentul a fost pus pe formarea contextului de conştientizare şi delimitare clară a rolului fiecărui specialist/profesionist în cadrul mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale.
Ca rezultat al acestei activități, participanții vor fi capabili să aplice mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale în alte regiuni din Republica Moldova.

În acest sens, ca o primă etapă în perioada septembrie – noiembrie 2018, 4 grupuri de specialiști dintre cei formați la seminar vor desfășura 4 traininguri de inițiere în regiunile Rezina, Sîngerei, Comrat și Cahul, privind ințierea Grupurilor de Lucru nou formate cu mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.

Păreri despre sesiunea desfășurată și despre importanța implimentării mecanismului intersectorial:

“Implimentarea mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale este benefic, în special ceea ce ține de procesul de dezjuduciarizare, observându-se o schimbare a percepției față de modurile de aplicare a pedepselor în cazul copiilor minori aflați în conflict cu legea.” Veronica CUPCEA, Șef Judecătoria Orhei.

„Întîlnirile din cadrul schimburilor de experiență ne dau posibilitatea să le vorbim colegilor noștri din alte raioane despre succese, impedimente și rezultatele obținute. Deși avem impresia că cunoaștem cum funcționează aceste mecanisme, acest atelier ne-a oferit posibilitate să vedem lucrurile și din alte puncte de vedere, să dezvoltăm competențe de cooperare cu oameni pe care nu-i cunoaștem, pentru că anume în acest context urmează să mergem să împărtășim experiența acumulată aici.” Dana LICHII, Șef SAP Bălți.

„Este o provocare pentru mine să merg în calitate de formator în alte raionae, și nu numai ca și formator, dar ca și mesager, să transmit mesajul insitutului de reforme penale si să sensibilizam necesitatea reducerii cît mai repide a cazurilor când copiii riscă să ajungă în penitenciar. Acolo ei nu au alternative, nimerind în mediul penitenciar, el este nevoit să se conformeze mediului respectiv. Dezjudiciarizarea oferă posibilitatea de a evita acest mediu. Dumitru CODREANU, Coordonator regional IRP.

Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Titlu: Formarea de formatori în domeniul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.