Atelier de instruire: Standarde de calitate şi Instrumente de monitorizare ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psiho-sociale

Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități mintale, la data de 25-26 iulie 2018, sunt invitați de a participa la un atelier de instruire a Standardelor de calitate şi Instrumentelor de monitorizare ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilităţi intelectuale şi psiho-sociale.

Standardele și Instrumentele sunt elaborate în contextul implementării proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale”.

Elaborarea Standardelor de calitate ale activității avocaților în cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale, va contribui la instituirea unor recomandări minime ce includ măsurile pe care trebuie să le întreprindă avocații reprezentând persoane cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale, bazate pe nevoile speciale ale acestor grupuri, inclusiv recomandări privind relația avocat-beneficiar.

La data de 11 iulie 2018, autorii standardelor și instrumentelor, împreună cu un grup de avocați specializați în acordarea asitenței juridice garantate de stat, pe cauze cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, s-au întrunit în vederea validării acestor standarde și instrumente.

Atelierul de instruire, care va avea loc la data de 25-26 iulie 2018, are drept scop familiarizarea participanților cu Standardele de calitate şi Instrumentele de monitorizare ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale. Totodată, în urma desfășurării acestui atelier de instruire, avocații sunt invitați de a se înscrie în lista specializată, în vederea acordării asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.

Evenimentul va avea loc la data de 25-26 iulie 2018, locația Hotelul Flowers, mun. Chișinău, strada Anestiade 7.

Disponibilitatea de a participa poate fi confirmată până la data de 19 iulie 2018.

Persoane de contact: Palamarciuc Aurelia 069541870; Virschi Victoria 069692558.

“Această activitate este organizată de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului "Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare".

Atelier de instruire: Standarde de calitate şi Instrumente de monitorizare ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psiho-sociale