Atelier de instruire: Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat precum și personalul Oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, la data de 25-26 iulie 2018, au participat la un atelier de instruire cu tematica « Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale ».

În cadrul acestui atelier au fost prezentate Standardele de calitate şi Instrumentele de monitorizare ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilităţi intelectuale şi psihosociale.

Standardele și Instrumentele au fost elaborate în contextul implementării proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psihosociale”.

Standardele de calitate ale activității avocaților în cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psihosociale, contribuie la instituirea unor recomandări minime ce includ măsurile pe care trebuie să le întreprindă avocații reprezentând persoane cu dezabilități intelectuale şi psihosociale, bazate pe nevoile speciale ale acestor grupuri, inclusiv recomandări privind relația avocat-beneficiar, la diferite faze ale procesului și pe diferite cauze.

Autorii Standardelor, în lucrarea lor, explică și conceptul de dizabilitate, precum și diferențele esențiale dintre cele două forme de dizabilitate: intelectuală și psihosocială. De asemenea, autorii fac referire la principiile și recomandările generale aplicabile activității de acordare a asistenței juridice persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

De către participanți au fost discutate cazuri cu care s-au întâlnit în experiența lor, referitor la problemele de ordin juridic a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

Totodată, în urma desfășurării acestui atelier de instruire, avocații au fost invitați de a se înscrie în lista specializată, în vederea acordării asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

“Această activitate este realizată de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului "Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare".


Atelier de instruire: Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Atelier de instruire: Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
Atelier de instruire: Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale