Raport de activitate 2015-2017 al Institutului de Reforme Penale

Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.

„Fiind o organizație apolitică, IRP a continuat să implice și să coopteze activ în activitățile desfășurate, exponenții instituțiilor publice responsabile de anumite domenii (Parlamentul; Consiliul Superior al Magistraturii şi instituţiile subordinate; Guvernul, în special Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul General al Poliţiei; Procuratura Generală; Uniunea Avocaţilor şi Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat; Institutul Naţional al Justiţiei şi Oficiul Avocatului Poporului), organizaţiile neguvernamentale active în domeniu şi comunitatea partenerilor de dezvoltare, dar şi membri ai comunităţii de beneficiari direcţi şi indirecţi ai acestor iniţiative. Produsele intelectuale ale proiectelor desfăşurate de IRP în această perioadă au continuat să fie preluate de instituţiile publice.” Victor Zaharia, Director IRP

Pe parcursul a 17 ani de activitate, Institutul de Reforme Penale a implementat peste 50 de proiecte (cu un buget total de 6,73 mln. dolari SUA) în domeniul respectării drepturilor omului în sistemul de justiţie, axate, în special, pe:
• promovarea bunelor practici de prevenire a delincvenţei juvenile şi tratament prietenos al copiilor de către sistemul de justiţie cu respectarea interesului superior al copilului;
• dezvoltarea unor elemente ale justiţiei restaurative şi medierii pentru o mai mare participare la soluţionarea conflictelor;
• dezvoltarea unui sistem de asistenţă juridică ce ar răspunde efectiv nevoilor beneficiarilor, inclusiv ale celor în detenţie;
• promovarea unui sistem de justiţie care în virtutea independenţei, imparţialităţii şi responsabilităţii ar trata beneficiarii echitabil şi profesionist;
• promovarea aplicării alternativelor la detenţie prin pilotarea şi implementarea probaţiunii, a muncii neremunerate în folosul comunităţii şi consolidarea capacităţii instituţionale de punere în executare a pedepselor în comunitate.
redimensionarea activităţii sistemului penitenciar aşa încât să sporească şansele de reinserţie postdetenţie prin individualizarea executării pedepsei, pregătire pentru liberare şi reintegrare socială postdetenţie;
• sporirea responsabilităţii instituţiilor publice prin modelarea unor mecanisme eficiente de implicare comunitară în sistemul de justiţie;
• elaborarea unor metodologii complexe de cercetare, monitorizare, planificare şi implementare a reformelor în sistemul de justiţie;
• consolidarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului aşa încât să avem o societate liberă de tortură, impunitate şi abuz.

Astfel, pentru implementarea acestor proiecte, valorile pe care s-a bazat Institutul de Reforme Penale au fost următoarele:
-Demnitatea umană,
-Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului,
- Siguranța individuală,
-Echitatea și securitatea socială,
-Colaborarea și transparența în activitate,
-Performanța, competența și calitatea serviciilor prestate,
-Perseverența și responsabilitatea,
-Corectitudinea în relațiile cu angajații, beneficiarii și partenerii,
-Spiritul de echipă,
-Încurajarea participării.

Conjugarea eforturilor va contribui la dezvoltarea unei societăți democratice în care sistemul de justiție penală și participarea comunitară garantează siguranța individuală și echitatea socială. IRP este promotorul reformelor și al inițiativelor comunitare în justiția penală la nivel național.

Pentru mai multe detalii accesați Raportul de Activitate 2015-2017 al Institutului de Reforme Penale

Raport de activitate 2015-2017 al Institutului de Reforme Penale