Centrul Național Anticorupție și Oficiul Avocatul Poporului vor beneficia de instruiri în domeniul respectării drepturilor avertizorilor de integritate

Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și Oficiului Avocatul Poporului (OAP) vor beneficia de două sesiuni de instruire cu genericul ”Asigurarea respectării drepturilor avertizorilor de integritate”, acest eveniment va avea loc în perioada 13 – 14 septembrie și 20 - 21 septembrie 2018.

Instruirile vin să pună în aplicare prevederile Legii nr. 122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate, care are scopul de a promova climatul de integritate în sectoarele public şi privat, asigurarea protecției avertizorilor de integritate împotriva răzbunării, prevenirea şi sancționarea răzbunărilor în contextul examinării dezvăluirilor de interes public ale practicilor ilegale.

Subiectele abordate se vor referi la consolidarea capacităților de utilizare a cadrului normativ/instituțional național și internațional în domeniu și aplicarea măsurilor de protecție a avertizorilor de integritate.

Astfel, angajații celor două instituții beneficiare vor lua cunoștință de Metodologia cu privire la procedura de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate. Utilitatea Metodologiei reprezintă un angajament față de populație, menit să garanteze respectarea drepturilor omului și garanțiilor atribuite avertizorilor de integritate conform cadrului legal.

Totodată, formatorii CNA și OAP vor învăța la modul practic cum să instruiască funcționarii publici din cadrul altor entități, în baza unui Curriculum special elaborat.

“Evenimentul este organizat de CNA și OAP în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.


Centrul Național Anticorupție și Oficiul Avocatul Poporului vor beneficia de instruiri în domeniul respectării drepturilor avertizorilor de integritate