Studiul Național al Percepțiilor Drepturilor Omului în Republica Moldova

În cadrul proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de PNUD-Moldova, Oficiul Avocatului Poporului a beneficiat de suport financiar pentru consolidarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului pentru realizarea unui studiu privind evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în țară, inclusiv în dinamică (evaluarea precedentă de acest gen a avut loc în 2016).
Studiul va fi un instrument foarte important de advocacy în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova.
Grupul țintă care va avea cîștig direct de pe urma implementării acestui proiect sunt autoritățile, deoarece acestea vor deține un set de date dezagregate care vor demonstra care sunt problemele din domeniul drepturilor omului, și totodată vor putea fi utilizate pentru adoptarea soluțiilor.

Grupurile-țintă care vor avea cîștig indirect de pe urma implementării acestui proiect sunt grupurile vulnerabile discriminării și încălcărilor drepturilor omului în Republica Moldova - femeile, persoanele cu dizabilități, tinerii și persoanele în virstă înaintată, minorități etno-lingvistice și religioase, etc.

Baza structurii Studiului o constituie Studiul privind percepția drepturilor omului din anul 2016, cu cîteva novații, principala fiind adăugarea dizagregărilor suplimentare la eșantionul de respondenți (după criterii de dizabilitate, apartenență etnică, limbă maternă, apartenență religioasă, etc).

Studiul va pune baza schimbărilor esențiale în domeniul drepturilor omului prin prezentarea datelor importante privind situația actuală și în dinamică inclusiv principalele probleme. Elucidarea acestor aspecte va determina decidenții publici să pornească și să intensifice reforme în domeniul drepturilor omului.

Fiecare capitol și subcapitol conține una sau mai multe secțiuni separate:
- Analiza expertului în drepturile omului – reprezintă cercetarea legislației, studiilor anterioare, cazurilor mediatizate și a altor surse de informare privind drepturile omului.
- Studiul cantitativ – reprezintă rezultatele sondajului de percepție a drepturilor omului, realizat în rândul a 1000 de persoane din Republica Moldova.
- Studiul calitativ – reprezintă principalele concluzii, bazate pe citate, în baza a 19 interviuri în profunzime și a 10 focus-grupuri organizate.

Studiul urmează a fi prezentat în cadrul unui eveniment public organizat de către partenerii de implementare a proiectului.
Partenerii în implementarea acestui proiect sunt Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), UNDP și UNFPA.

Totodată, ținînd cont de faptul că studiul urmează a fi realizat cu scopul de a oferi cît mai multe date dezagregate pe criterii de drepturile omului, datele respective vor contribui esențial la elaborarea unor soluții prin prisma Abordării Bazate pe Drepturile Omului.

Acest Studiu este elaborat de către Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului "Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare".


Studiul Național al Percepțiilor Drepturilor Omului în Republica Moldova