Atelier de instruire “Inițierea actorilor locali privind Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei”

În perioada 9-10 octombrie curent, în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, a avut loc atelierul de instruire cu privire la inițierea actorilor locali privind Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei.

Atelierul a fost moderat de către specialiști din regiunile în care deja a fost implementat mecanismul local, iar grupul nou format de lucru a avut oportunitatea de a învăța și de a-și dezvolta competențe profesionale în scopul realizării bunei funcționări a mecanismului local.

Obiectivele instruirii le-au constituit:
- Formarea contextului de conştientizare şi delimitare clară a rolului fiecărui specialist/profesionist în cadrul mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei;
- Dezvoltarea abilităţilor de elaborare a mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei.

Mai jos vedeți ce spun specialiștii grupului de lucru din Sîngerei și formatorii despre necesitatea implementării mecanismului la nivel local, despre rolul instituțiilor educaționale/de asistență socială în cadrul implementării proiectului, dar și despre consecințile comportamentului delincvent asupra vieții sociale și psiho-emoționale a copilului.

Secrieru Nelea, specialist principal în domeniul protectiei drepturilor copilului si adoptii, DASPF Sîngerei susține că “implementarea mecanismului la nivel local este foarte importantă luând în considerare faptul că la nivel regional există copii care necesită a fi asistați, susținuți și ajutați în depășirea situației, și că este datoria fiecărui cetățean să intervină și să se implice în prevenirea delincvenței juvenile”.

Hristina Craveț, judecătoare, Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei), spune că în activitatea pe care o desfășoară a întâlnit, ca și alternative de sancționare a minorilor care au săvârșit infracțiuni aplicarea împăcării sau prevederile articolelor 104 CP, 54 CP, dar care, însă sunt foarte rar aplicate.

„Implicarea unui copil într-o cauză penală poate avea consecințe grave asupra vieții sale sociale, cum ar fi excluderea din cercul de prieteni, etichetare, stigmatizare” – Marcel Ionesii, Specialist superior Ineracțiune comunitară a SSP al IP Sîngerei.

„IRP a dezvoltat un model de referire care a fost pilotat în câteva raioane. Acum, prin schimb de experiență se dorește ca bunele practici să fie aplicate si în raionul Sîngerei. Adițional, cooperarea intersectorială se îmbunătățește când sunt aduse viziuni noi asupra practicilor cotidiene”, Victor Zaharia, Director IRP.


Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Atelier de instruire “Inițierea actorilor locali privind Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei”
Atelier de instruire “Inițierea actorilor locali privind Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei”
Atelier de instruire “Inițierea actorilor locali privind Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei”
Atelier de instruire “Inițierea actorilor locali privind Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei”
Atelier de instruire “Inițierea actorilor locali privind Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei”
Atelier de instruire “Inițierea actorilor locali privind Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sîngerei”