Crearea cabinetului personal al avocatului pentru Oficiile Teritoriale ale CNAJGS

Crearea cabinetului personal al avocatului pentru Oficiile Teritoriale ale CNAJGS Ghidul Avocatului este un document elaborat în cadrul proiectului “Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS” după care se vor conduce avocații în utilizarea cabinetului personal din cadrul SIA CNAJGS, în el fiind reflectate schematic toate etapele pe care trebuie să le urmeze avocații pentru a putea folosi cit mai eficient oportunitățile pe cale le oferă cabinetul personal al avocatului.

Operarea modificărilor în sistemul operațional de evidență a datelor statistice, cât și modificarea unui set de acte utilizate în procesul de acordare a ajgs va contribui la eficientizarea procesului de acordare a asistenței juridice garantate de stat din partea avocaților, bazată în primul rând pe operativitatea avocaților în procesul de interacțiune cu beneficiarii, cât și sporirea calității serviciilor prestate de către avocați. Nu în ultimul rând modificările propuse vor avea un impact pozitiv și la colectarea cât și dezagregarea datelor statistice pe anumite categorii de persoane care fac parte din anumite grupuri social vulnerabile.

În vederea îmbunătățirii accesibilității serviciilor de asistență juridică garantată de stat, CNAJGS a înaintat și susținut inițiative de lărgire a spectrului de beneficiari ai AJGS indiferent de nivelul veniturilor. Din anul 2013 serviciile de asistenţă juridică garantată de stat sunt accesibile copiilor victime ale infracţiunilor, iar din 2016 – victimelor violenței în familie. Accesibilitatea serviciilor a fost asigurată și prin acoperirea tuturor tipurilor de cauze examinate în justiție (penale, civile, contravenţionale şi de contencios administrativ) începând cu anul 2012.

Astfel,Oficiile Teritoriale, Aparatul Administrativ cât și CNAJGS vor avea posibilitatea să utilizeze datele statistice dezagregate după un spectru mult mai larg de indicatori, ceea ce va determina stabilirea direcțiilor și strategiei de activitate a sistemului de ajgs pe viitor. Totodată, impactul se va produce si asupra procesului de identificare a necesităților de instruire a avocaților in mod prioritar, cât și a angajaților sistemului de ajgs în vederea sporirii calității serviciilor de ajgs.

Aici puteți viziona un spot video despre Sistem Informațional Automatizat: SIA CNAJGS

Acest Ghid a fost elaborat de către Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului "Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare".