Oficiul Avocatului Poporului lucrează la elaborarea și lansarea noului site www.ombudsman.md

În cadrul programului de finanțare al proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de PNUD-Moldova, Oficiul Avocatului Poporului a beneficiat de suport financiar pentru consolidarea capacităților privind promovarea drepturilor omului prin elaborarea și lansarea noului site www.ombudsman.md.

Inițiativa OAP constă în consolidarea capacităților de comunicare a instituției și sporirea transparenței activității acesteia.

Noua pagină web a instituției urmează să conțină o sub pagină care va fi dedicată drepturilor copilului, și o subpagină, care va reflecta activitate de prevenire a torturii.
Totodată, pagina web va conține o funcție nouă care nu se regăsește pe pagina actuală și care să permită depunerea cererilor online în adresa Oficiului Avocatului Poporului.
Adaptarea la necesitățile persoanelor cu dizabilități este unul dintre criteriile de care s-a ținut cont la elaborarea noii pagini web.

Noul site va dezvălui optim individualitatea și specificul instituției, va facilita dialogul cu publicul și va fi mai accesibil pentru grupurile-țintă de utilizatori; grație funcționalități-lor și noului design va răspunde tendințelor actuale în domeniu, va prezenta un design mai accesibil și mai atrăgător pentru public, va avea o structură mai simplă și mai logică, va facilita accesul la informație atât în ceea ce privește activitatea Avocaților Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și a Oficiului, cât și la informația despre drepturile omului, drepturile copilului, la informația din domeniul combaterii și prevenirii torturii și a relelor tratamente.

Site-ul și anexa vor avea adaptările necesare pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Site-ul va spori vizibilitatea instituției și va contribui la comunicarea eficientă cu un număr mai mare de persoane, va contribui la răspândirea cunoștințelor și a informației în domeniul drepturilor omului.
Anexa „Prevenirea torturii” va fi funcțională, va fi elaborat un design mai comod, va fi elaborata o nouă structură, care va îmbunătăți considerabil versiunea precedentă. Totodată, site-ul va oferi cetățenilor posibilitatea să depună o cerere online către Avocatul Poporului și să urmărească etapele examinării acesteia – obiectiv pe care și l-a propus instituția în noul Plan de dezvoltare strategică pentru anii 2018-2022.

Noua pagină web urmează a fi lansată în cadrul unui eveniment public organizat în cadrul decadei drepturilor omului, în perioada 1-10 decembrie.

Această activitate este realizată de Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.


Oficiul Avocatului Poporului lucrează la elaborarea și lansarea noului site www.ombudsman.md
Oficiul Avocatului Poporului lucrează la elaborarea și lansarea noului site www.ombudsman.md
Oficiul Avocatului Poporului lucrează la elaborarea și lansarea noului site www.ombudsman.md
Oficiul Avocatului Poporului lucrează la elaborarea și lansarea noului site www.ombudsman.md