Atelier de instruire a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea

Atelier de instruire a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea Care sunt bunele practici aplicate în cadrul investigării cauzelor cu implicarea copiilor în conflict cu legea? Ce problemele sunt frecvent întâlnite în activitatea de investigare și care sunt modalitățile de înlăturare a obstacolelor în această activitate atunci când bănuit sau învinuit este un minor? 20 de ofițeri de urmărire penală din 15 raioane și din mun. Chișinău au fost abilitați în acest sens în cadrul atelierului de instruire cu tematica ,,Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale” desfășurat în perioada 19-20 februarie 2019.

În decursul acestor două zile de training, ofițerii au reușit să fortifice capacitățile profesionale. Formatorii împreună cu ofițerii de urmărire penală au abordat câteva subiecte care declanșează diverse incertitudini în activitatea de investigare a cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea, precum: acțiunile procesuale efectuate în cauzele cu minorii, măsurile procesuale de constrângere aplicate minorilor, raporturile ofițerului de urmărire penală cu alți subiecți procesuali, metodici criminalistice și planificarea în dosarele cu minorii.

Activitatea de instruire a fost realizată de către 4 formatori, după cum urmează:
- Denis Cobzari, Inspector superior, ofițer superior urmărire penală a SUP a IP Leova;
- Mihail Ermicioi, Şef adjunct interimar al SUP a IP Buiucani a DP mun. Chişinău;
- Violina Moraru, Ofiţer de urmărire penală a SUP a IP Centru al DP mun. Chișinău;
- Vasilii Slivinschii, Ofiţer superior urmărire penală a SUP a IP Soroca.

În calitate de experți care au ghidat atelierul de instruire, au fost:

- Igor Dolea, Profesor universitar, Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova. Director, Institutul de Reforme Penale;
- Grigore Moga, Șef, Direcția Generală de Urmărire Penală, IGP MAI.

Atelierul de instruire în viziunea formatorilor și participanților:

1. Care sunt cele mai frecvente probleme întâlnite de ofițerii de urmărire penală în procesul de investigare a cazurilor cu implicarea minorilor?
”Dificultatea esențială la efectuarea acțiunilor de urmărire penală cu participarea minorilor în conflict cu legea constituie identificarea în același loc și timp a persoanelor care au un rol semnificativ în procesul de investigare, precum minorul, reprezentantul legal, psihologul/ pedagogul, avocatul, interpretul. La fel un caracter dificil reprezintă procesul stabilirii unui contact psihologic cu copii în contact cu legea”, formator, Violina Moraru.

Problemele des întâlnite în procesul de investigare a cazurilor cu implicarea minorilor sunt următoarele:
- Lipsa persoanelor calificate în calitate de intervievatori;
- Întocmirea superficială a referatului presentențial;
- Influența negativă a cercului de prieteni și a reprezentantului legal asupra minorului”, formator, Mihail Ermicioi.


2. Care sunt beneficiile pe care le-ați obținut în urma traininngului de instruire?


„Atelierul de instruire oferă posibilitatea de a prelua bunele practici de la ofițerii de urmărire penală din alte sectoare și localități, de a adresa întrebări experților în domeniu și ulterior de a împărtăși experiența cu colegii de breaslă”,Fisarevshi Ilie, ofițer superior urmărire penală al SUP a IP Dubăsari.

3. Cum vor beneficia copii în conflict cu legea, în urma abilităților obținute de către ofițerii de urmărie penală la acest training?

”Sunt convinsă că după acest training ofițerii de urmarire penală au înțeles cât de delicat este lucrul cu minorii și au obțiut cunoștințe și practici noi în vederea eficentizării activității de investigare a cazurilor cu implicarea acestora. Acțiunile efectuate cu minorii trebuie desfășurate într-un mod corect, în așa manieră ca minorul să nu fie traumat, dar să înțeleagă că nu i se dorește răul, ci din contra, dorim să fie ajutat”, Diana Smîntînă, ofițer urmărire penală al SUP a IP Centru a DP mun. Chișinău


Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției (IGP) cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova


Atelier de instruire a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea
Atelier de instruire a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea
Atelier de instruire a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea
Atelier de instruire a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea
Atelier de instruire a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea
Atelier de instruire a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea