Discuții pe marginea reformei penitenciare

Discuții pe marginea reformei penitenciare
În cadrul întâlnirii experților din SUA cu echipa IRP, au fost puse în discuție problemele majore cu care se ciocnește sistemul penitenciar.

În acest aspect, accentul a fost pus pe câteva blocuri de probleme ce vizează:

- instruirea inițială și continuă a angajaților,
-elaborarea normelor regulatorii privind raporturile dintre angajați - deținuți și deținut - deținut,
- pregătirea pentru liberare din perspectiva resocializării,
-munca deținuților și alte aspecte.


Discuții pe marginea reformei penitenciareDiscuții pe marginea reformei penitenciare