Colaborarea cu Institutul Național al Justiției

Colaborarea cu Institutul Național al Justiției
În contextul colaborării dintre Institutul de Reforme Penale și Institutul Național al Justiției, prof. I. DOLEA a avut o discuție cu un grup de judecători și procurori pe marginea unor aspecte ale art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Accentul a fost pus pe problema acuzării în materie penală în cadrul unor percheziții față de persoanele care nu au statut procesual sau în situația indicării numelui persoanei în ordonanța de pornire a urmăririi penale. În discuție s-au pus de asemenea probleme ce țin de participarea inculpatului la judecarea propriei cauze, problema administrării probelor, a inadmisibilității unor probe și alte aspecte ale dreptului la un proces echitabil.