Excepția de neconstituționalitate în atenția judecătorilor și procurorilor

Excepția de neconstituționalitate în atenția judecătorilor și procurorilorPornind de la colaborarea cu „Amnesty International Moldova” prof. I DOLEA împreună cu judecătorul Curții Constituționale A.BĂIEȘU și ex-judecătorul Curții Supreme de Justiție G.NICOLAEV au ținut cursuri de instruire continuă cu judecători și procurori, din diferite regiuni, referitor la problemele ce țin de excepția de neconstituționalitate și aplicarea procedurilor sumare la judecarea cauzei penale.

Accentul s-a pus pe clarificarea unor aspecte ce țin de ridicarea excepției de neconstituționalitate și procedura examinării sesizării în cadrul Curții Constituționale, cele mai frecvente temeiuri de inadmisibilitate și recentele probleme soluționate de către Curtea Constituțională în cadrul examinării excepției. Un alt aspect a ținut de aplicarea instituției judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și problemele care apar în activitatea practică.


Excepția de neconstituționalitate în atenția judecătorilor și procurorilorExcepția de neconstituționalitate în atenția judecătorilor și procurorilor