Elaborarea Ghidului de Urmărire penală în cauzele cu făptuitori minori

Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, în articolul 3, prevede că în toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de ocrotire socială, de tribunale, de autorități administrative sau de organe legislative, [b]„interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate”.[/b]


Orice copil suspectat sau acuzat de o încălcare a legii penale are cel puțin dreptul la următoarele garanții: [/b]
- să fie presupus nevinovat până când vinovăția sa va fi stabilită legal;
- să fie informat prompt și direct de acuzațiile care i se aduc sau, dacă este cazul, prin intermediul părinților săi sau al reprezentanților legali și să beneficieze de asistență juridică sau de orice altă asistență corespunzătoare pentru pregătirea și prezentarea apărării sale;
- să nu fie constrâns să depună mărturie sau să mărturisească că este vinovat;
-viața sa personală să fie în mod deplin respectată în toate fazele procedurii etc.


Ansamblul regulilor minime ale Națiunilor Unite cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing, 29 noiembrie 1985) cheamă statele să depună eforturi pentru a adopta, în fiecare țară, o serie de legi, reguli și dispoziții aplicabile în mod expres la delincvenții juvenili și pentru a stabili instituțiile și organismele însărcinate cu aplicarea justiției privind minorii, fiind destinate: [b]să răspundă nevoilor proprii ale delincvenților juvenili, protejându-le, în același timp, drepturile lor fundamentale.
[/b]
În acest sens, [b]Direcția generală urmărire penală în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale,[/b][b] cu suportul UNICEF Moldova[/b], a inițiat mai multe activități care au drept scop ridicarea nivelului de pregătire profesională al ofițerilor de urmărire penală în domeniul cercetării infracțiunilor comise de către persoanele minore.

Ca rezultat, vă prezentăm Ghidul [b]„Urmărirea penală în cauzele cu făptuitori minori”.[/b] care poate fi descărcat AICI.
[b]

Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului ”Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării” implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu UNICEF Moldova.
[/b]
Elaborarea Ghidului de Urmărire penală în cauzele cu făptuitori minori