IRP anunță concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice a unei publicații.

IRP anunță concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice a unei publicații.Institutul de Reforme Penale (IRP) solicită servicii editoriale şi tipografice în vederea publicării unei Cercetări.

Aceste servicii sunt solicitate în cadrul proiectului „Respectarea drepturilor omului în procesul de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertate”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) cu sprijinul Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.

Obiectul procurării
Obiectului procedurii de procurare îl reprezintă serviciile editoriale şi tipografice, după cum urmează:
Publicația (Cercetarea) - Măsurile de detenție preventivă și alternativele acestora (Sistemul de aplicare a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate)
Format: B5 165*240 mm
Copertă: hârtie cretată mată 300gr/m2, culori 4+4 culori laminare mată 1+0
Interior: hârtie cretată mată 90gr/m2, 2+2 culori (2 culori)
Numărul de pagini total: 270-280 pag. i) Limba română, cu unele tabele – aproximativ 220 pagini (calculat la 1800 caractere fără spațiu per pagină), + 50-60 pag în limba engleză (fără tabele).
Tiraj: 200 ex.
Elaborare design copertă
Machetare interior (format on-line)
Machetare interior pentru tipărire
Corectură și redactare (română)
Tipar
Broșare cu termo clei + cucut cu ață
Transport

Cerințe faţă de ofertant:
Agentul economic va presta serviciile în perioada iunie-iulie 2020 la solicitarea IRP, la prețul prezentat la concurs de către ofertantul câștigător.

Conținutul dosarului de participare la concurs:
Datele de contact, adresa juridică şi rechizite bancare ale agentul economic,
Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic,
Link-urile sau anexe la unele publicații elaborate anterior,
Oferta financiară în lei MDL pentru întreg spectru de servicii, inclusiv cu indicarea prețului per unitate pentru fiecare set de servicii solicitat, cu TVA inclus,
CV-urile persoanelor care vor fi implicate în corectarea și redactarea publicației.

Modul de prezentare a dosarului:
Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP concurs servicii editare Cercetare

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 19 iunie 2020, ora 10.00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Alte mențiuni:
Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț şi corespunderea cerințelor înaintate.
Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor.
IRP îşi rezervă dreptul de a exclude oferta din competiție sau rezilia contractul cu compania, în cazul în care au fost depistate activități contrare legii sau tentative de corupere.

Condițiile de contractare:
• contractul se încheie între IRP şi ofertantul câștigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
• valuta şi modul de achitare: în lei moldovenești prin virament conform comenzii.

Relații de contact:
Ceslav Panico, ceslavp@yahoo.com, 069 630 690