În raioanele Soroca, Criuleni, Comrat și Cimișlia au fost constituite Platforme de Dialog (pilot) în vederea îmbunătățirii acesului la justiție a locuitorilor din cele 4 raioane

În raioanele Soroca, Criuleni, Comrat și Cimișlia au fost constituite Platforme de Dialog (pilot) în vederea îmbunătățirii acesului la justiție a locuitorilor din cele 4 raioaneÎn vederea sporirii eficienței accesului la justiție pentru bărbații și femeile din raioanele Soroca, Criuleni, Comrat și Cimișlia, în special a persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate, în fiecare regiune-pilot, în perioada 22-25 septembrie 2020, au fost organizate câte o ședință (prima ședință) de constituire a Platformei de Dialog. Ședințele de constituire reprezintă o continuitate a atelierelor de lucru de inițiere privind consolidarea eficienței și accesului la justiție, care au avut loc în perioada 4-14 august 2020.

În urma atelierelor de lucru, experții IRP impreună cu reprezentații instituților din regiunele-pilot au elaborat un Regulament de funcționare și organizare a Platformei. În cadrul ședințelor din perioada 22-25 septembrie 2020 au fost supus discuției și aprobat Regulamentul pentru fiecare Platformă locală. Regulamentul conține obiectivele, componența și modalitatea de funcționare și organizare a Platformeir. Obiectivele esențiale ale Platformei de Dialog sunt: identificarea periodică a problemelor de nivel local a persoanelor vulnerabile în domeniul accesului la justiție, raportarea problemelor factorilor de decizie raionali sau naționali; generarea soluțiilor și propunerilor comunitare și sistemice în scopul revindecării drepturilor și accesului la justiție a locuitorilor. Acest Regulament va fi pus în aplicare în perioada 2020-2022 (perioada de pilotare a Platformei) pentru a identifica cele mai bune modalități de interacțiuni între membrii Platformei.

În raioanele Soroca, Criuleni, Comrat și Cimișlia au fost constituite Platforme de Dialog (pilot) în vederea îmbunătățirii acesului la justiție a locuitorilor din cele 4 raioaneÎn scopul abilitării cu cunoștințe și instrumente de lucru a membrilor Platformelor în vederea unei comunicări eficiente pentru asigurararea accesului la justiție a grupurillor vulnerabile, au fost elaborate Programe de capacitare destinate fiecărei Platforme din cele 4 regiuni-pilot. Programele de capacitare conțin 5 direcții de dezvoltare: Abordarea unor aspecte particulare ale legislației și practicilor juridice legate de accesul la justiție; Gestionarea situaţiilor dificile de interacţiune cu beneficiarii; Referirea cazurilor către instituțiile competente; Contribuirea la reducerea întârzierilor în procesele penale, civile și contravenționale din perspectiva drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile; Abordarea integrată a problemelor sistemice din domeniul accesului la justiție.Un modul adițional a fost elaborat pentru raionul Criuleni cu scopul de a oferi suport beneficiarilor din stânga Nistrului în eforturile de căutare a protecției legale a autorităților constituționale. Programele au fost discutate și aprobate de către membrii Platformelor de Dialog în cadrul ședințelor din 22-25 septembrie 2020, urmând a fi implementate în perioada decembrie 2020-2022 cu suportul Institutului de Reforme Penale, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”.

În raioanele Soroca, Criuleni, Comrat și Cimișlia au fost constituite Platforme de Dialog (pilot) în vederea îmbunătățirii acesului la justiție a locuitorilor din cele 4 raioaneȚinând cont de Programul de capacitare și scopul Platformei de Dialog, în cadrul primei ședinței a Platformelor, a fost inițiată discuția privind elaborarea unei Foii de parcurs pentru fiecare regiune/Platformă. Până la finalul anului 2020, în fiecare raion pilot au fost selectate câteva teme de discuție cu privire la impedimentele în domeniul accesului la justiție a persoanelor vulnerabile, precum: persoanele de etnie romă (Soroca), persoanele cu dizabilități și necesități speciale (Ciruleni și Comrat), victimele violenței în familie (Cimișlia). Astfel, se va încerca identificarea și propunerea soluțiilor sistemice la nivel local, în vederea îmbunătățirii accesului la justiție.

Evenimentele au fost organizate de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”. Proiectul implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP și INVENTO, cu suportul financiar al Suediei.