175 de reprezentanți ai penitenciarelor din țară au fost instruiți în domeniul prevenirii și răspândirii COVID-19 în mediul carceral

175 de reprezentanți ai penitenciarelor din țară au fost instruiți în domeniul prevenirii și răspândirii COVID-19 în mediul carceral175 de angajați ai penitenciarelor din Republica Moldova au fost instruiți în domeniul prevenirii pătrunderii și răspândirii COVID-19 în mediul carceral în perioada septembrie – octombrie 2020. În cadrul acestora, reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), unitatea medicală din ANP (medici și asistenți medicali), conducerea penitenciarelor din țară, unități de escortă, regim și reintegrare a penitenciarelor au participat la instruiri privind standardele naționale și internaționale privind prevenirea COVID-19.

În total au avut loc 5 ateliere de instruire organizate de Institutul de Reforme Penale (IRP) și DIGNITY Institute în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), cu suportul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida). Evenimentele fac parte din cadrul iniţiativei „Prevenirea COVID-19 în sistemul administraţiei penitenciare din Republica Moldova”.

175 de reprezentanți ai penitenciarelor din țară au fost instruiți în domeniul prevenirii și răspândirii COVID-19 în mediul carceralExperții IRP au făcut exerciții practice și au discutat măsurile de protecție, garanțiile respectării drepturilor omului (standardelor internaționale) în contextul limitărilor impuse de Covid-19, modalitățile de suport pentru deținuții vulnerabili (femei, copii, persoane ce confruntă probleme de sănătate mintală etc.) și consecințele de ordin psihic al pandemiei. Un subiect aparte al instruirilor a ținut de explicarea afirmațiilor false și adevărate privind pandemia – mituri care afectează reacția de răspuns pandemic atât în societate, cât și în mediul carceral. În comun cu participanții, au fost identificate și făcute cunoscute unele practici pozitive, realizate schimburi de idei privind activitățile care pot fi organizate în contextul pandemic în instituțiile de detenție. De asemenea, în cadrul atelierelor au fost discutate câteva recomandări privind îmbunătățirea setului de măsuri-răspuns anti-covid atât pentru personalul penitenciar, cât și persoanele private de libertate cum ar fi desfășurarea acțiunilor de prevenire și informare privind Covid-19 în mediul deținuților și al personalului, realizarea activităților extra-regim, modalități de ridicare a măsurilor restrictive privind vizitele rudelor etc.

175 de reprezentanți ai penitenciarelor din țară au fost instruiți în domeniul prevenirii și răspândirii COVID-19 în mediul carceralÎn urma recomandărilor identificate în comun cu participanții de la evenimente, urmează a fi purtate discuții cu ANP și Ministerul Justiției pentru a îmbunătăți practicile și documentele de politici privind prevenirea COVID-19. În vederea evaluării ulterioare a competențelor angajaților sistemului penitenciar în contextul pandemiei, în perioada decembrie-ianuarie vor fi organizate 5 focus-grupuri și elaborată o analiză privind impactul training-urilor.

Instruiri de acest gen au fost organizate în premieră în cadrul sistemului penitenciar.
175 de reprezentanți ai penitenciarelor din țară au fost instruiți în domeniul prevenirii și răspândirii COVID-19 în mediul carceral
175 de reprezentanți ai penitenciarelor din țară au fost instruiți în domeniul prevenirii și răspândirii COVID-19 în mediul carceral