Peste 30 de ofițeri de sector au participat la o sesiune online pentru inițierea în modulul de instruire la distanță (e-learning)

Peste 30 de ofițeri de sector au participat la o sesiune online pentru inițierea în modulul de instruire la distanță (e-learning)Peste 30 de ofițeri de sector au participat la o sesiune online pentru inițierea în modulul de instruire la distanță (e-learning), intitulat „Prevenirea delincvenței juvenile”. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Reforme Penale cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.

Modulul „Prevenirea delincvenței juvenile” conține cinci capitole: Standarde internaționale și naționale privind rolul ofițerilor de poliție în domeniul protecției copilului; Cauzele delincvenței juvenile; Nivele de prevenire a delincvenţei juvenile; Tactici şi acţiunii aplicabile de către ofițerii/subofițerii superiori de sector în privinţa copiilor contravenienți; Copii în situaţii de risc. Fiecare capitol este urmat de o autoevaluare, ghiduri utile în domeniu, spețe și o evaluare finală.
Materialele pot fi accesate pe platforma on-line de instruire de pe site-ul Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI.

Peste 30 de ofițeri de sector au participat la o sesiune online pentru inițierea în modulul de instruire la distanță (e-learning)„Ofițerii zilnic se întâlnesc cu diferite situații și trebuie să dețină cunoștințe cum să intervină, cum să acorde asistență copiilor, pentru asigurarea interesului superior al copilului, indiferent dacă aceștia sunt în situație de risc sau în conflict cu legea. Prin asimilarea acestor abilități va da plus valoare activității de asigurarea protecției și întreprinderea măsurilor specifice pentru prevenirea și reducerea riscului de victimizare”, a relatat Alexei Grosu, șeful adjunct al Inspectoratului naţional de securitate publică al Inspectoratului General al Poliției al MAI.

Prezent la eveniment, Rodion Cojocaru, expert al IRP a menționat următoarele: „Îmi exprim recunoștința că ați încredințat Academiei de Poliție implementarea acestui curs. Poliția are mereu rolul proactiv în prevenirea delincvenței juvenile și minimalizarea riscului ca un copil să devină victimă. Acest curs este bine venit în contextul epidemiei, pentru a îl utiliza la instruirea în mod direct sunt implicați în activități de prevenirea delincvenței juvenile. În afară de aceasta, acest curs poate fi utilizat și în contextul pregătirii profesionale la nivelul Inspectoratului General al Poliției, astfel încât să fie valorificate acele sinteze, idei materializate de către experți în acest curs”.

Pe parcursul evenimentului ofițerii de sector au fost instruiți cu privire la cum pot utiliza platforma online. În urma sesiunii de instruire, participanții vor testa modulul și vor veni cu recomandări de optimizare a acestuia.