Institutul de Reforme Penale și Consiliul de Mediere continuă să crească profesionalismul mediatorilor din Republica Moldova

Institutul de Reforme Penale și Consiliul de Mediere continuă să crească profesionalismul mediatorilor din Republica Moldova Încă două curriculumuri pentru mediatorii din Republica Moldova au fost elaborate de Institutul de Reforme Penale(IRP) în colaborare cu Consiliul de Mediere(CM). În baza acestora vor fi desfășurate cursuri de formare continuă pentru mediatorii începători, dar și pentru cei cu experiență.

Un curriculum este destinat mediatorilor care au mai puțin de 5 ani de experiență și doresc să se specializeze în medierea penală (subiecte pentru 20 de ore de instruire). Un alt curriculum este destinat mediatorilor care au mai mult de 5 ani de experiență și își propun să practice medierea penală (materii pentru 10 ore de instruire).

Ambele programe se referă la soluționarea prin mediere a conflictelor și abordează tematici precum: Aspecte problematice în aplicarea legislației cu privire la medierea conflictelor penale; Standarde internaționale și practici străine în domeniul medierii cauzelor penale; Aspecte procesual penale ale medierii penale; Particularități ale procesului de mediere în cauzele penale; Tehnici de mediere specifice conflictelor penale; Medierea garantată de stat ș.a.

Potrivit Legii cu privire la mediere, mediatorul este obligat să urmeze instruirea continuă cu o durată de cel puțin 20 de ore academice anual în primii 5 ani de activitate și de cel puțin 10 ore academice anual în fiecare an următor.

Din acest considerent, în vederea dezvoltării competențelor și abilităților profesionale ale mediatorilor, IRP și CM s-au angajat să contribuie la formarea continuă a acestora.

Amintim că în luna decembrie 2020, 20 de mediatori au beneficiat în premieră de un curs de instruire de 10 ore în baza curiculumului pregătit, la fel, cu suportul experților IRP.

Persoanele interesate pot consulta cele două curriculumuri aici și aici.

Aceste publicații au fost elaborate de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu Consiliul de Mediere în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de aplicare a medierii penale în Republica Moldova”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) cu sprijinul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Norvegiei, componenta 1.