Activitatea organizatorico-administrativă a instanțelor de judecată - scopul vizitei la București

Activitatea organizatorico-administrativă a instanțelor de judecată - scopul vizitei la BucureștiTimp de trei zile, în perioada 19-22 februarie 2017, un grup format din judecători, asistenți judiciari, grefieri și reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii au desfășurat o vizită de studiu la București, în cadrul sistemului judiciar din România.

Scopul vizitei a fost de a obține informații referitoare la metodologia de repartizare a sarcinilor între judecători și personalul auxiliar din instanțe, aplicată în sistemul judiciar român.

Membrii delegației au avut o primă vizită la sediul Consiliul Superior al Magistraturii din România, ulterior participând la ședințe de lucru cu președinții și vice-președinții următoarelor instanțe: Curea de Apel București, Tribunalul București și Judecătoria Sector 3 București. Fiecare ședință a fost urmată de vizite la sediile instanțelor de judecată. Atât membrii grupului, cât și instituțiile vizitate au fost manifestat deschidere, fiind conturate noi oportunități de extindere a colaborărilor între instituții.

Pe parcursul anului 2017, exponenții sistemului judiciar din Republica Moldova, inclusiv din cadrul instanțelor pilot, Olanda şi România vor avea ocazia de a face schimb de informaţii şi bune practici, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru comune, astfel ca într-un final, în cadrul instanțelor pilot, personalul secretariatului instanței judecătorești să fie eficient implicat în procesul de înfăptuire a justiției, precum și în activitatea organizatorico-administrativă a instanțelor.

Reamintim că, în vederea realizării unei activități mai eficiente a instanțelor prin îmbunătățirea (re)distribuirii sarcinilor, au fost selectate de către Consiliul Superior al Magistraturii în calitate de instanțe pilot pentru aplicarea unei metodologii noi - Judecătoria Ungheni şi Curtea de Apel Bălţi. În acest sens, în luna noiembrie 2016 instanțele au fost vizitate de către expertul olandez, Bert Maan, care a efectuat o evaluare inițială privind divizarea curentă în cadrul instanțelor pilot a sarcinilor între judecător şi secretariat. Raportul expertului Bert Maan poate fi consultat aici.

Vizita a fost organizată în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova și România.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului de ”Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementat de Institutul de Reforme Penale şi Centrul pentru Cooperare Juridică Internaționala Olanda, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București în cadrul Programului MATRA.

Activitatea organizatorico-administrativă a instanțelor de judecată - scopul vizitei la București
Activitatea organizatorico-administrativă a instanțelor de judecată - scopul vizitei la București
Activitatea organizatorico-administrativă a instanțelor de judecată - scopul vizitei la București