Ședința grupului de lucru în municipiul Bălți din data de 17.03.2017

Vineri, 17.03.17, în incinta primăriei municipiului Bălți, s-a desfășurat ședința grupului de lucru privind "Mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale."

Reprezentanții IRP, Ceslav Panico și Diana Teacă, au prezentat activitățile ce urmează să fie organizate de către Institutul de Reforme Penale, indicatorii de management pentru cazurile individuale ale copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale și au oferit câteva exemplare ale managementului de caz grupului de lucru, pentru a-l analiza și pentru a veni cu recomandări.

Lina Osoianu, șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor, a vorbit despre serviciile de suport pentru copiii în conflict cu legea, rolul centrelor sociale, practicile pozitive și deficiențe în crearea și prestarea serviciilor.

Centrul de Sănătate Prietenos, ATIS, pe care dna Osoianu îl reprezintă, a fost creat de către Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, filiala Bălţi în anul 2005 și are drept scop promovarea unui mod sănătos de viaţă şi cultivarea unui comportament responsabil în rîndurile tinerilor. Beneficiarii centrului sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 25 ani, dar și părinții adolescenților.

De asemenea, a fost prezentată Strategia de schimbare socială și de comportament în rândul tinerilor din mun. Bălți. Printre obiectivele cele mai importante ale strategiei se numără - prevenirea consumului de substanțe psiho-active, prevenirea violenței în mediul tinerilor, sporirea adresării tinerilor la serviciile psiho-sociale din mun. Bălți.

Împreună cu reprezentanții Direcției Sociale din Bălți s-a discutat despre instrumentele de promovare în scopul prevenirii delincvenței juvenile. Unul dintre factorii, care duce nemijlocit la prevenirea comportamentului delincvent în rândul copiilor este o bună conlucrare cu instituțiile de învățământ, dar și comunicarea cu părinții, inclusiv informarea lor despre riscurile acestui fenomen. Ședința a fost prezidată de Ion Ciobanu, coordonator local IRP.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea", implementat de Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova.
Ședința grupului de lucru în municipiul Bălți din data de 17.03.2017
Ședința grupului de lucru în municipiul Bălți din data de 17.03.2017
Ședința grupului de lucru în municipiul Bălți din data de 17.03.2017