Ședința grupului de lucru în raionul Orhei din data de 20.03.2017

Ședința grupului de lucru în raionul Orhei privind "Mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale" a avut loc în incinta Consiliului Raional, la data de 20.03.2017.

Conform agendei, Ceslav Panico, vicedirectorul IRP, a deschis ședința, aducând la cunoștința participanților activitățile programului de prevenire a delincvenței juvenile.

Diana Teacă, coordonator servicii sociale IRP, a prezentat indicatorii de management și inițiativa de elaborare a ghidului metodologic de lucru cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a copiilor în conflict cu legea pentru psihologii școlari, psihologii din cadrul SAP și consilierii de probațiune.

În cadrul ședinței, fiecare reprezentant de la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familei, Judecătorie, Procuratură, Inspectoratul de Poliție, Biroul de Probațiune, Direcția Generală Educație, Serviciul Psihopedagogic, Centrul de Sănătate Mintală și Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor a prezentat date statistice pe perioada anului 2016 privind situația copiilor în conflict cu legea și a celor aflați în situaţii de risc din Raionul Orhei.

Tatiana Calugher, coordonator regional IRP, a vorbit despre serviciile sociale actuale din or. Orhei adresate copiilor în conflict cu legea şi celor sub vârsta răspunderii penale. Printre aceste centre se numără: serviciul psihopedagogic, asistența socială comunitară, serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă - serviciul de plasament, casa comunitară pentru copii în situații de risc din satul Badea – serviciu de plasament, serviciul „Respiro”, centrul comunitar multifuncţional “Generaţia PRO” din Peresecina, centrul comunitar multifuncţional „Universul” satul Piatra, centrul de servicii „Dar din Dar” ș.a Totodată, Tatiana Calugher a specificat importanța acestor servicii și rolul lor în prevenirea delincvenței juvenile.

Covaș Oltea, specialist superior, Direcția Generală Educație, a informat participanții despre procedura de implementare a mecanismului de prevenire a delicvenţei juvenile şi referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale aprobat de către Consiliul Raional Orhei. Specialistul a menționat faptul că acordul de parteneriat dintre IRP și Consiliul Raional Orhei este unul foarte necesar, care va duce la o colaborare fructuoasă în viitorul apropiat. La final a fost stabilită agenda pentru următoarea ședință.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea", implementat de Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova.
Ședința grupului de lucru în raionul Orhei din data de 20.03.2017
Ședința grupului de lucru în raionul Orhei din data de 20.03.2017
Ședința grupului de lucru în raionul Orhei din data de 20.03.2017