A fost lansat Programul de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul Drepturilor Omului, în cadrul proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale Instituțiilor Naționale privind promovarea și protecția Drepturilor Omului”

Instituțiile de stat vor avea oportunitatea de a înainta inițiative de proiecte, aducând un plus valoare în procesul de promovare și protejare a Drepturilor Omului.
Programul de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului prevede finanțarea proiectelor cu bugete până la 20,000 dolari SUA, elaborate și implementate în parteneriat cu instituțiile naționale implicate în Proiectul “Consolidarea capacităților tehnice ale Instituțiilor Naționale privind promovarea și protecția Drepturilor Omului”. Toate inițiativele/proiectele de schimbare în domeniul drepturilor omului vor avea ca scop realizarea schimbărilor instituționale, inclusiv manageriale, orientate spre îmbunătățirea situației în domeniul drepturilor omului; vor dezvolta abilitățile participanților la Programul de instruire necesare de a produce aceste schimbări și vor servi ca stimulent pentru punerea în aplicare a cunoștințelor pe care aceștia le-au primit în procesul de instruire.

Inițiativele/proiectele acceptate spre finanțare vor fi implementate împreună cu Institutului de Reforme Penale (IRP). Fondurile nu vor fi transferate instituțiilor naționale sau angajaților acestora, care au depus solicitarea de finanțare.

Instituțiile și entitățile eligibile pentru depunerea cererilor de finanțare sunt: Oficiul Avocatului Poporului; Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; Serviciul independent de apărare a drepturilor pacienților din staționarele psihiatrice; Mecanismul Independent de Monitorizare al Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități; Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației; Ministerul Justiției; Curtea Constituțională; Comisia parlamentară pentru drepturile omului și relații interetnice; Centrul Național Anticorupție; Institutul Național al Justiției.

Instituțiile naționale eligibile care intenționează să solicite finanțare pentru implementarea unei inițiative/a unui proiect de schimbare completează și depun o cerere-tip de finanțare.

Cererea de finanţare se va completa pentru o singură inițiativă/un singur proiect de schimbare și va include obiective de schimbare, un set de activităţi bine definite şi corelate cu aceste obiective, care să ducă la obţinerea unor rezultate concrete într-un interval de timp definit.

Cererea-de-finantare.doc [116,92 Kb] (descarcari: 27) poate fi găsită pe site-ul IRP. Acest document poate fi obţinut de asemenea expediind o cerere către Ceslav Panico pe adresa: cpanico@irp.md .

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect/inițiativelor: luni, 15 mai 2017, ora 14:00 (ora locală a Moldovei). Propunerile de proiect primite după termenul limită nu vor fi examinate.

Cererile de finanțare vor fi expediate doar în format electronic la adresa de email – tender@irp.md, cu subiectul “Propunere de proiect de schimbare în domeniul drepturilor omului”.

Pentru informaţii suplimentare/detalii privind procedura de aplicare, selectare și implementare a proiectelor/inițiativelor, aplicanții sunt rugați să consulte Instrucțiunea de operare privind realizarea Programului-de-finantare.doc [153,93 Kb] (descarcari: 27). Aplicanții, pot consulta echipa IRP privind aspectele tehnice ale diferitor componente din proiect în procesul de elaborare și aplicare, fără ca IRP să se implice în aprecierea conținutului propunerii elaborate. Aplicanții pot apela la Ceslav Panico, cpanico@irp.md și/sau la Olga Rabei olgarabei@irp.md.

Cererile de finanțare vor fi evaluate conform Criteriilor-de-evaluare.doc [78,91 Kb] (descarcari: 9).

Mai multe informații despre durata de implementare, bugetul proiectelor/inițiativelor, inițiativele și proiectele eligibile, procedurile de aplicare, dar și alte detalii le găsiți în Ghidul-solicitantului.doc [111,23 Kb] (descarcari: 22).

Programul de finanțare a inițiativelor/proiectelor este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Mai jos, găsiți atașate alte documente relevante:
Scrisoare-de-solicitare-a-finantarii-Model.doc [76,63 Kb] (descarcari: 20)
Fisa-de-evaluare-Calitatea-proiectului.doc [83,85 Kb] (descarcari: 14)
Fisa-de-evaluare-Corespundere-administrativa.doc [78,92 Kb] (descarcari: 13)
Raport-narativ-Schimbari-produse.doc [82,86 Kb] (descarcari: 17)
Raport-narativ.doc [86,68 Kb] (descarcari: 15)
Tabel-generalizat-Calitatea-proiectelor.doc [78,06 Kb] (descarcari: 14)
Tabel-generalizat-Corespundere-administrativa.doc [75,99 Kb] (descarcari: 14)
A fost lansat Programul de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul Drepturilor Omului, în cadrul proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale Instituțiilor Naționale privind promovarea și protecția Drepturilor Omului”