Este lansată cea de-a 4-a ediție a proiectului destinat studenților/masteranzilor de la facultățile de drept - Emanciparea drepturilor omului prin asistența juridică primară. Ediția 2017

Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova şi Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor din R. Moldova continuă și în 2017 dezvoltarea unui model reaplicabil de acordare a asistenței juridice primare și asigurarea accesului la informații juridice a populaţiei în comunitățile din Moldova prin implicarea studenţilor/masteranzilor de la facultăţile de drept.

În perioada iulie – octombrie/noiembrie 2017, studenţii vor fi implicaţi în participarea/oferirea asistenţei juridice primare/informaţiilor juridice populației. Studenţii vor presta servicii juridice primare/informaţii juridice în cadrul universităților în care activează din regiunile Chişinău, Bălţi, Comrat, Cahul, sau/și în cadrul unor organizații obștești, sau/și localitățile de unde provin, cel puţin o data pe săptămână (timp de 2-4 ore).

La finele stagiilor de practică, studenţii vor fi certificaţi cu diplome.

De asemenea, în perioada iulie - octombrie 2017, studenţii vor desfășura, în colaborarea cu parajuriștii/primăriile, 20 de lecții publice privind respectarea drepturilor omului în minim 10 localități din Moldova.

Pe parcursul proiectului, IRP îşi propune ca obiectiv asigurarea accesului grupurilor vulnerabile la informaţii juridice şi asistenţă juridică primară prin implicarea studenţilor de la facultăţile de drept.

În cadrul proiectului vor fi desfăşurate, în principal, activităţile:
- Selectarea şi instruirea (3 module de ateliere de instruire) a 20 de studenţi/masteranzi de la facultăţiile de drept, privind acordarea asistenţei juridice primare;
- Acordarea asistenţei juridice primare (minim 200 de cauze) de către studenţii facultăţilor de drept, pe parcursul a 4 luni (pentru fiecare student va fi întocmit un grafic aparte, în dependență de posibilitea fiecăruia);
- Desfășurarea de către studenți în colaborarea cu parajuriști, primari, bibliotecari a 20 de lecții publice privind respectarea drepturilor omului.

În perioada martie 2015 – noiembrie 2016, ca rezultat al parcurgerii a 3 stagiuni ale proiectului, 61 de studenți/masteranzi din cadrul Facultăților de Drept, de la 9 Universități din Moldova s-au implicat în participarea/oferirea asistenţei juridice primare/informaţiilor juridice populației, și au fost acordate în jur de 1800 de consultări.

De asemenea, tot în această perioadă, în 35 localități din Moldova au fost desfășurate 52 lecții publice de către studenții implicați în proiect. Peste 1000 de persoane au fost informate despre sistemul de asistență juridică garantată de stat, delincvența juvenilă, traficul de ființe umane, violența în familie, moștenirea, drepturile angajaților, protecția consumatorului, contracte de vânzare cumpărare, arenda și etc. Temele lecțiilor publice au fost alese în funcție de problemele cele mai actuale cu care se confruntă localitatea.

Persoana responsabilă de activităţiile proiectului - Ceslav PANICO, email: cpanico@irp.md
Este lansată cea de-a 4-a ediție a proiectului destinat studenților/masteranzilor de la facultățile de drept - Emanciparea drepturilor omului prin asistența juridică primară. Ediția 2017