Ședința grupului de lucru în municipiul Bălți din data de 05.05.2017

În municipiul Bălți s-a desfășurat ședința grupului de lucru privind "Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale".

Ion Cebanu, coordonator local IRP, a prezentat informații de totalizare privind activitatea anterioară a grupului de lucru. Adrian Pavaleanu, procuror, și Ursuleac Olga, șef-adjunct al Biroului de Probațiune Bălți au vorbit despre rolul și atribuțiile Procuraturii și Biroului de Probațiune în cadrul „Mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și celor sub vârsta răspunderii penale.” Au fost abordate aspectele privind demersurile de aplicare ale măsurilor de constrângere cu caracter educativ copiilor în conflict cu legea.

Totodată, au fost prezentate date statistice privind evidența copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale pentru anul 2016. Astfel că, s-a constatat o descreștere a numărului de infracțiuni comise de minori, 85 cazuri, în comparație cu 108 în aceeași perioadă a anului 2015.

Specialiștii au pus în discuție importanța interconexiunii și colaborării dintre Procuratură și Biroul de Probațiune în faza prejudiciară conform atribuțiilor în activitatea cu copiii în conflict cu legea și rolul referatului presentențial în evaluarea copiilor în conflict cu legea.

Specialiștii de la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei din or. Bălți au analizat indicatorii de management pentru cazuri individuale ale copiilor sub vârsta răspunderii penale şi în conflict cu legea și au discutat asupra procesului de pilotare a managementului de caz.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea", implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Ședința grupului de lucru în municipiul Bălți din data de 05.05.2017
Ședința grupului de lucru în municipiul Bălți din data de 05.05.2017
Ședința grupului de lucru în municipiul Bălți din data de 05.05.2017