Program de prevenire a delincvenței juvenile aplicat de către poliţişti – obiect al discuţiilor din cadrul Atelierului desfășurat la Bălți

La data de 12.05.2017, în municipiul Bălți, s-a desfășurat atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, organizat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției al MAI și UNICEF Moldova.

La instruire au fost prezenți specilişti ce îşi desfăşoară activitatea în mun. Bălţi, precum polițiști, specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecției Familiei, consilieri de probațiune, reprezentanți ai Direcției Învățământ și ai Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică. Participanții au avut ocazia să interacţioneze cu formatorii acestui curs, Arina ŢURCAN, avocată, expertă IRP și Daniela BUZATU, şef Secţia prevenire a DGSP al IGP al MAI.

În primele sesiuni, Arina ŢURCAN a prezentat şi supus discuţiilor nevoile de asistenţă şi protecţie a copiilor în conflict cu legea și intervenţia necesară din partea profesioniştilor şi instituţiilor implicate. Totodată, formatoarea a abordat subiectul interacţiunii dintre instituţii şi profesioniştii implicaţi în implementarea activităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile.

În următoarele sesiuni, Daniela BUZATU a supus detalierii spectrul de activităţi necesar a fi desfăşurat de către poliţie în domeniul prevenirii primare a delincvenţei juvenile și modele de activităţi de informare şi sensibilizare necesare a fi întreprinse. De asemenea, formatorul a ţinut să prezinte şi diversitatea activităţilor de prevenire secundară şi terţiară în domeniul delincvenţei juvenile, specificând măsurile care vizează copiii care au fost identificaţi ca fiind în situaţie de risc sau de implicare în săvârşirea unor contravenţii/infracţiuni.

Această activitate se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției al MAI, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Program de prevenire a delincvenței juvenile aplicat de către poliţişti – obiect al discuţiilor din cadrul Atelierului desfășurat la Bălți
Program de prevenire a delincvenței juvenile aplicat de către poliţişti – obiect al discuţiilor din cadrul Atelierului desfășurat la Bălți
Program de prevenire a delincvenței juvenile aplicat de către poliţişti – obiect al discuţiilor din cadrul Atelierului desfășurat la Bălți
Program de prevenire a delincvenței juvenile aplicat de către poliţişti – obiect al discuţiilor din cadrul Atelierului desfășurat la Bălți