Atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, aplicat de către poliţişti, s-a desfășurat la Orhei

La data de 15.05.2017, în orașul Orhei, a avut loc atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, organizat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției al MAI și UNICEF Moldova.

Formatorii acestui curs, Arina ȚURCAN, avocată, expertă IRP și Daniela BUZATU, şef Secţia prevenire a DGSP al IGP al MAI, au instruit participanții ce îşi desfăşoară activitatea în orașul Orhei, precum polițiști, specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecției Familiei, consilieri de probațiune, reprezentanți ai Direcției Învățământ și ai Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică.

Subiectele abordate au ținut de importanța interacțiunii dintre instituţii şi profesionişti implicaţi în implementarea activităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile, rolul activităților de informare și sensibilizare desfășurate de către polițiști, diversitatea activităţilor de prevenire secundară şi terţiară în domeniul delincvenţei juvenile, ș.a.

Participanții au manifestat interes pentru informația prezentată, implicându-se activ în discuții, prezentări și lucru în echipă.

Această activitate se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției al MAI, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, aplicat de către poliţişti, s-a desfășurat la Orhei
Atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, aplicat de către poliţişti, s-a desfășurat la Orhei
Atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, aplicat de către poliţişti, s-a desfășurat la Orhei
Atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, aplicat de către poliţişti, s-a desfășurat la Orhei